“British Council ile yollarımız ilk kez, 2017’de gerçekleştirdikleri Next Generation Türkiye araştırması esnasında kesişti. Reçel Blog adına, araştırma raporunun danışma kurulunda Batuhan Aydagül, Hansın Doğan ve Nilay Erdem’le birlikte yer alma şansına eriştim. Bu isimlerle aynı yapıda olabilmek ve gençlik teması etrafında ortak fikir alışverişleri yapmak oldukça öğretici ve ilham verici bir süreç oldu. Şimdi de bir önceki karşılaşmamızın üzerinden çok zaman geçmeden, WOW-Women of the World Festivali İstanbul’un danışma kurulunda bu kez de Havle Kadın Derneği ve Yaşama Dair Vakıf adına yer alarak, yine alanında birbirinden yetkin isimler Özlem Ece, İpek Bozkurt, Asena Günal ve Ülker Uncu ile çok güzel bir tasarım ve fikir alışverişi süreci geçiriyoruz. 

Benim için tüm bu süreçler hem kendi yetkinlik alanlarımı ve potansiyelimi, hem de alandaki önemli tartışma ve paylaşımları görmeme, tanımama olanak sağladı. Ayrıca iki çalışma kapsamında da Londra’ya yolumun tekrar düşmesi yine önemli bir tecrübe ve hafıza olarak hayatımda yer etti."