Mükemmelliğe giden yollar

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan'da okulu bırakmış olup, iş veya yüksek öğrenim dünyasına giren bireyler, düşük düzeyde İngilizce dil becerileri göstermektedir. Future English programı bu sorunu ele almak için,  araştırma ve içgörü sağlamayı, eğitim sistemlerinde yeniliği teşvik etmeyi ve bu yedi ülkede İngilizce öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Çalışmamız sayesinde, gençlere gelecekte iş bulabilmeleri ve / veya hali hazırda yürüttükleri çalışmalarını genişletebilmeleri için yardımcı olmak istiyoruz.

Bu program üç yıllık olup, ilk yılında aşapıdaki noktalara odaklanacaktır: 

Araştırma: 16 yaşındakilerin İngilizce becerilerini (motivasyonları, istekleri ve öğrenme tercihleri), İngilizce öğretmenlerinin sınıf içi uygulamaları ve tutumlarını ve bunun İngilizce dil politikasından etkilenip etkilenmediğini analiz etmek için kapsamlı bir araştırma yapacağız. 

Dil Politikası Forumu: Araştırma bulgularımız ışığında, İngilizce dil politikası ve öğretmenlerin sürekli mesleki gelişimi üzerine odaklanacak, olası çözümleri araştıracağız. 

Öğretmen Gelişimi: Öğretmenlerle çalışma ve mesleki gelişimlerini desteklemek için dijital yenilikler tasarlama konusunda geniş deneyime sahibiz. Bu nedenle, öğretmenlerin benzer düşünen profesyonellerle bağlantı kurabileceği, kaynaklara erişebileceği ve kişiselleştirilmiş çevrimiçi öğrenme deneyimine sahip olabileceği, pilot bir öğretim topluluğu oluşturmak için çalışacağız.

Bu bölümde