İngilizce öğretiminde iklim hareketi ve çevresel sürdürülebilirliğe odaklanan bu proje, İngilizce öğretmenleri, öğretmen dernekleri ile özel ve devlet İngilizce öğretim sistemlerindeki politika yapıcılar ve karar vericileri hedeflemektedir.

Bunun ilk adımı olarak, dil öğretmenleri için üç çevrimiçi mesleki gelişim kursu hazırladık.

Bu kurslar, İngilizce öğretmenlerini çevresel konuları İngilizce dil öğretimine nasıl entegre edecekleri konusunda bilgilendirmek, öğrencileri iklim değişikliği konularını anlamak, tartışmak, eleştirel bir şekilde ele almak ve anlamlı bir fark yaratmak amacıyla dil becerileriyle donatmak için tasarlanmış olup, kendi kendine erişilebilen, ücretsiz ve sertifikalı kurslar olacaktır. 

Üç modül, toplam dokuz saatlik bir öğrenme sürecinden oluşmaktadır. Kurs içeriği, nasıl kayıt olunacağı ve her modül için öğrenme çıktıları hakkında bilgilere buradan erişilebilir:

Modül 2: Sürdürülebilirlik odaklı dersler geliştirmek ve sunmak (19 Mayıs- 2 Haziran)

Modül 3: Sürdürülebilirliği öğrencilerinizin hayatlarının bir parçası yapmak (16 Haziran- 30 Haziran)

Bu kursların yanı sıra, 'Dil Eğitiminde İklim Hareketi' şunları da içerecektir:

'The Climate Connection' Podcast serisi (Mayıs 2021)

'The Climate Connection' (#TheClimateConnection), iklim krizi ile dil eğitimi arasındaki ilişkiyi araştıran British Council tarafından hazırlanan yeni bir podcast serisidir. On bölüm boyunca, sektörde çalışan öğretmenler, eğitmenler, araştırmacılar, yayıncılar ve yazarlar gibi çok çeşitli önde gelen uygulayıcıdan görüşlerini dinliyor olacağız. Dil eğitiminde iklim hareketinin en yenilikçi noktasında neler olup bittiğini paylaşma çabamızda Kolombiya'dan Çin'e, Moldova'dan Mali'ye ve Filistin'den Polonya'ya seyahat edeceğiz. Oxford English Dictionary ile ortaklık halinde, hem İngilizce hem de diğer dillerde iklimle ilgili dilin kökenleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.

Küresel İngilizce Dil Öğretimi Raporu (Haziran 2021)

Bu alandaki uzmanlarla birlikte çalışarak, küresel İngilizce öğretimi sektöründeki  'yeşil' girişimlere yönelik bir araştırma yürütüyoruz. Bu kapsamda, İngilizce öğretimi alanındaki kilit paydaşlarla görüşmelerin yanı sıra, İngilizce öğretmenleri, okullar ve üniversiteler ile anket çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmadan elde edilen bulgular, küresel İngilizce dil öğretimi sektörünü daha ‘yeşil’ hale getirmek ve aynı zamanda çevresel sorumluluk ve sürdürülebilirliği teşvik etmek için yürütülen küresel çabaları ortaya koyan bir rapor yayınlamak için kullanılacaktır.

Bu proje kapsamında ayrıca, İngilizce öğretmenleri ve öğrencileri için Temmuz / Ağustos 2021'de duyurulacak olan küresel iklim hareketi temalı yarışmalar tasarlama aşamasındayız.

Daha fazla bilgi için: climate.connection@britishcouncil.org.tr