Date
Salı 13 Ekim 2020 - Pazar 01 Kasım 2020

Genel Bilgi

Uluslararası ortaklıkların artırılması Türkiye’deki yükseköğretim kurumları için bir önceliktir. Bu öncellik Birleşik Krallık’la da eşleşmektedir: ‘Birleşik Krallık üniversitelerinin öğrenci-personel hareketliliğine yönelik uluslararası ortaklıklara olan ilgi düzeyi artmış, lisans ve lisansüstü düzeylerde çift diploma programları hayata geçmiş, ortak araştırma ve Covid-19'un etkisiyle endüstri-üniversite ortaklıkları çoğalmıştır.’(Universities UKi June 2020).

Bu ilgiye rağmen, kurumsal ortaklıkların nasıl kurulacağına dair yol haritası belirsizliğini korumaktadır. Yükseköğretim Kurulu’nun rakamlarına dayanarak, Türkiye ile Birleşik Krallık yükseköğretim kurumları arasında, beş tanesi 2019'dan sonra olmak üzere 43 protokol imzalanmıştır. İfade edilen temel alanlardan biri, bağlantıların rektörler, akademisyenler ve fon programlarıyla kişisel deneyimlerine dayalı olarak oluşturulan bağlantılardır. Bu, Birleşik Krallık ile daha fazla bağlantı için bir engel teşkil etmektedir. Diğer faktörler arasında, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin kurumsal düzeydeki ortaklıklarını yükseköğrenim düzeyinde izlemek için yerleşik bir sistem olmaması veya iki ülkenin kurumları arasındaki ortaklıkları desteklemek için açık bir strateji olmaması olarak gösterilebilir. 

Yapılacak bu temel araştırma, uluslararası öncelikli ortaklık model ve alanlarını, iyi kurumsal ortaklık örneklerini, engelleri ve bunların üstesinden gelmenin yollarını belirleyerek Birleşik Krallık ve Türkiye yükseköğretim ortaklıklarının gerçek potansiyelini keşfetmemizi sağlayacaktır.

Bu araştırmayı yapmak için Türkiye'den en fazla iki araştırmacı ile birlikte, Kasım 2020 ve Şubat 2021 dönemi boyunca çalışmak üzere Birleşik Krallık’tan bir lider araştırmacı görevlendirilecektir. Türkiye'den araştırmacı alımı için bir çağrı daha açılacaktır.

 Bununla birlikte, sektördeki ana bölümleri kapsayacak şekilde ekip lideri olarak Birleşik Krallık’tan bir lider araştırmacı ve Türkiye'den en fazla iki ortak araştırmacıyı içeren ortak başvuruları destekleyeceğimizi bildirmek isteriz. 

Ortak başvuru gelmemesi durumunda, ayrı ayrı görevlendireceğimiz lider araştırmacı ve ortak araştırmacılar birlikte çalışacaklardır.

Araştırma aşağıdakileri alanları inceleyecektir:

 • Birleşik Krallık-Türkiye yükseköğretim kurumsal ortaklıkları için öncelikli alanlar.
 • Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki uluslararası yükseköğrenim ortaklıkları için öncelik türleri.
 • Mevcut engeller: örneğin, Birleşik Krallık-Türkiye kurumsal ortaklıklarının kurulması için düzenleyici, mali, tutumsal ve operasyonel engeller.
 • Kurumsal ortaklıkların kurulmasında temel olan koşulların iyileştirilmesine yönelik öneriler.
 • Mevcut başarılı Birleşik Krallık-Türkiye ortaklık modellerine ilişkin vaka çalışmaları ve bunların nasıl kurulduğuna dair analizler
 • Birleşik Krallık-Türkiye yükseköğretim ortaklıklarını teşvik etmede en iyi uygulamalar. 
 • Birleşik Krallık yükseköğretim kurumlarının Türkiye'de ulusötesi eğitim ortaklıklarına yönelik tutumları

Planlanan araştırma sonuçları:

 • Ekim 2020-Mart 2021 tarihleri arasında araştırma ekibinin (bir İngiliz, iki Türk akademisyen) ve sektör temsilcileriyle ile birlikte bir dizi keşif çalışmasının düzenlenmesi.
 • ‘Yükseköğretimde Birleşik Krallık-Türkiye ortaklıklarının güçlendirilmesi: Saha araştırması’ isimli  araştırma raporunun, Mart 2021'e kadar hazır olması.
 • British Council tarafından Mart 2021'de Birleşik Krallık ve Türkiye'den politika yapıcılarla araştırma bulgularını paylaşmak için düzenlenecek çevrimiçi/yüz yüze yaygınlaştırma etkinliğinin gerçekleştirilmesi.
 • Ülke içi ve bölgesel üç yıllık ‘İstihdam için Yükseköğretim’ program stratejisinin bir parçası olarak, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklıklarının güçlendirilmesine yönelik bir dizi öneriyi içeren ek raporun araştırmaya dahil edilmesi.

Kim Başvurabilir?

Temel:

 1. İlgili bir konuda doktora sahibi olan: yüksek öğretimde uluslararasılaşma veya benzeri
 2. Birleşik Krallık ve diğer ülkelerle yüksek kaliteli yükseköğrenim uluslararası ortaklıklar veya kurumlar arası ortaklık modelleri kurmada araştırma geçmişinin kanıtı.
 3. Birleşik Krallık ile Türkiye ve diğer ilgili ülkeler arasında yükseköğrenimde kurumsal ortaklıkları kurmanın önündeki potansiyel fırsatlar ve mevcut engeller hakkında güçlü bir anlayış ve bilgi.
 4. Diğer araştırmacılar ve diğer ekiplerle uzaktan başarılı bir şekilde çalışma geçmişi.

Arzu edilen:

5.Türkiye ve Birleşik Krallık'taki diğer araştırmacılarla başarılı bir şekilde çalışma deneyimi.
6. Birleşik Krallık ve Türkiye'deki Türk akademisyenlerle güçlü bağlantılar.

Birleşik Krallık’tan baş araştırmacının 1 Kasım 2020, 23:59 Birleşik Krallık saatine kadar başvurusunda sunması gerekenler: 

 1. Gerekçe, metodoloji, araştırma yöntemleri, roller ve sorumlulukları içermesi gereken Araştırma Önerisi.
 2. Türkiye'den araştırmacıların tam isimleri ve unvanları (eğer ortak başvuru ise)
 3. Tedarikçi Başvurusu (Ek 2).
 4. Fiyatlandırma Yaklaşımı (Birleşik Krallık lider araştırmacı için toplam ücret) (ve ortak bir başvuru ise: Türkiye ortak araştırmacıları için toplam ücret)

     a.British Council, uluslararası seyahat masrafları da dahil olmak üzere talep edilen bütçe dışındaki herhangi bir masrafı karşılamayacaktır.

Zaman Çizelgesi:

Etkinlik Tarih/saat
Teklif verecek tedarikçilere Teklif Talebinin duyurulması 14 Ekim 2020
Netleştirme soruları için son tarih (Netleştirme son tarihi)  18 Ekim 2020
British Council’ın netleştirme sorularına cevabı 20 Ekim 2020
Potansiyel tedarikçiler tarafından Teklif Talebi gönderilmesi için son tarih (Son Yanıt Tarihi) – potansiyel tedarikçilerin araştırma yöntemlerini ve metodolojisini içermesi gereken araştırma tekliflerini sunmaları gerekmektedir. 1 Kasım 2020
Son karar 5 Kasım 2020
Kontratın kazanan tedarikçiye göre son haline getirilmesi 6-10 Kasım 2020
Kontrat başlangıç tarihi 11 Kasım 2020


Sorular ve başvuru için irtibat kişisi: 

Ali Murat Güçlü, Eğitim Projeleri Müdürü

alimurat.guclu@britishcouncil.org.tr

+90 (0) 312 455 3644

*Sadece başarılı adaylar bilgilendirilecektir.