Date
Çarşamba 21 Ekim 2020 - Pazar 01 Kasım 2020

Genel Bilgi

Uluslararası ortaklıkların artırılması Türkiye’deki yükseköğretim kurumları için bir önceliktir. Bu öncellik Birleşik Krallık’la da eşleşmektedir: ‘Birleşik Krallık üniversitelerinin öğrenci-personel hareketliliğine yönelik uluslararası ortaklıklara olan ilgi düzeyi artmış ve böylelikle lisans ve lisansüstü düzeylerde çift diploma programlarının yanı sıra Covid-19 etkisiyle ortak araştırma ve endüstri-üniversite ortaklıkları imkanları sağlanmıştır.’(Universities UKi June 2020).

Bu ilgiye rağmen, kurumsal ortaklıkların nasıl kurulacağına dair yol haritası belirsizliğini korumaktadır. Yükseköğretim Kurulu’nun rakamlarına dayanarak, Türkiye ile Birleşik Krallık yükseköğretim kurumları arasında, beş tanesi 2019'dan sonra olmak üzere 43 protokol imzalanmıştır. İfade edilen temel alanlardan biri, bağlantıların rektörler, akademisyenler ve fon programlarıyla kişisel deneyimlerine dayalı olarak oluşturulan bağlantılardır. Bu, Birleşik Krallık ile daha fazla bağlantı için bir engel teşkil etmektedir. Diğer faktörler arasında, Birleşik Krallık ve Türkiye’nin kurumsal düzeydeki ortaklıklarını yükseköğrenim düzeyinde izlemek için yerleşik bir sistem olmaması veya iki ülkenin kurumları arasındaki ortaklıkları desteklemek için açık bir strateji olmaması olarak gösterilebilir. 

Yapılacak bu temel araştırma, uluslararası öncelikli ortaklık model ve alanlarını, iyi kurumsal ortaklık örneklerini, engelleri ve bunların üstesinden gelmenin yollarını belirleyerek Birleşik Krallık ve Türkiye yükseköğretim ortaklıklarının gerçek potansiyelini keşfetmemizi sağlayacaktır.

Bu araştırmayı Birleşik Krallık’tan bir lider araştırmacı ile birlikte yapmak için Türkiye'den en fazla iki araştırmacı Kasım 2020 ve Şubat 2021 dönemi boyunca görevlendirilecektir. Birleşik Krallık’tan lider araştırmacı alımı için bir çağrı daha açılmıştır.

Araştırma aşağıdakileri alanları inceleyecektir:

 • Birleşik Krallık-Türkiye yükseköğretim kurumsal ortaklıkları için öncelikli alanlar.
 • Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki uluslararası yükseköğrenim ortaklıkları için öncelik türleri.
 • Mevcut engeller: örneğin, Birleşik Krallık-Türkiye kurumsal ortaklıklarının kurulması için düzenleyici, mali, tutumsal ve operasyonel engeller.
 • Kurumsal ortaklıkların kurulmasında temel olan koşulların iyileştirilmesine yönelik öneriler.
 • Mevcut başarılı Birleşik Krallık-Türkiye ortaklık modellerine ilişkin vaka çalışmaları ve bunların nasıl kurulduğuna dair analizler
 • Birleşik Krallık-Türkiye yükseköğretim ortaklıklarını teşvik etmede en iyi uygulamalar. 
 • Birleşik Krallık yükseköğretim kurumlarının Türkiye'de ulusötesi eğitim ortaklıklarına yönelik tutumları

Planlanan araştırma sonuçları:

 • Ekim 2020-Mart 2021 tarihleri arasında araştırma ekibinin (bir İngiliz, iki Türk akademisyen) ve sektör temsilcileriyle ile birlikte bir dizi keşif çalışmasının düzenlenmesi.
 • ‘Yükseköğretimde Birleşik Krallık-Türkiye ortaklıklarının güçlendirilmesi: Saha araştırması’ isimli  araştırma raporunun, Mart 2021'e kadar hazır olması.
 • British Council tarafından Mart 2021'de Birleşik Krallık ve Türkiye'den politika yapıcılarla araştırma bulgularını paylaşmak için düzenlenecek çevrimiçi/yüz yüze yaygınlaştırma etkinliğinin gerçekleştirilmesi.
 • Ülke içi ve bölgesel üç yıllık ‘İstihdam için Yükseköğretim’ program stratejisinin bir parçası olarak, Birleşik Krallık-Türkiye ortaklıklarının güçlendirilmesine yönelik bir dizi öneriyi içeren ek raporun araştırmaya dahil edilmesi. 

Kimler Başvurabilir?

Temel:

 1. İlgili bir konuda doktora sahibi olan: yüksek öğretimde uluslararasılaşma veya benzeri
 2. Türkiye, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerle yüksek kaliteli yükseköğrenim uluslararası ortaklıklar veya kurumlar arası ortaklık modelleri kurmada araştırma geçmişinin kanıtı.
 3. Birleşik Krallık ile Türkiye ve diğer ilgili ülkeler arasında yükseköğrenimde kurumsal ortaklıkları kurmanın önündeki potansiyel fırsatlar ve mevcut engeller hakkında güçlü bir anlayış ve bilgi.
 4. Diğer araştırmacılar ve diğer ekiplerle uzaktan başarılı bir şekilde çalışma geçmişi.

Arzu edilen:

5. Türkiye ve Birleşik Krallık'taki diğer araştırmacılarla başarılı bir şekilde çalışma deneyimi.

6.  Birleşik Krallık ve Türkiye'deki Türk akademisyenlerle güçlü bağlantılar.

Türkiye’den partner araştırmacının 1 Kasım 2020, 23:59 Birleşik Krallık saatine kadar başvurusunda sunması gerekenler: 

1.  Araştırma tavsiyeleri dökümanı:

   a) Partner araştırmacının Birleşik Krallık'tan bir lider araştırmacı ile birlikte temel araştırmaya ekip üyesi olarak nasıl yaklaşacağı.

  b) İyi uygulama örnekleri ve ilgili düzenlemelerin belirlenmesi de dahil olmak üzere, araştırmanın Türkiye’de nasıl yürütüleceğine ilişkin tavsiyeleri ve ayrıntıları listeleyiniz.

  c) Partner araştırmacının, Birleşik Krallık'taki lider araştırmacı ile koordineli olarak Türkiye'de yürüteceği olası araştırma faaliyetlerinin bir listesi (neden uygun olduklarına ilişkin açıklamalar dahil olacak şekilde).

  d) Araştırma faaliyetlerinin taslak bir zaman çizelgesi.

2. Tedarikçi Başvurusu (Ek 2).

3.  Fiyatlandırma Yaklaşımı (Türkiye’den partner araştırmacı için toplam ücret)

   a) British Council, uluslararası seyahat masrafları da dahil olmak üzere talep edilen bütçe dışındaki herhangi bir masrafı karşılamayacaktır.

Zaman Çizelgesi:

Etkinlik Tarih/saat
Teklif verecek tedarikçilere Teklif Talebinin duyurulması 21 Ekim 2020
Netleştirme soruları için son tarih (Netleştirme son tarihi) 26 Ekim 2020
British Council'ın netleştirme sorularına cevabı 27 Ekim 2020
Potansiyel tedarikçiler tarafından Teklif Talebi gönderilmesi için son tarih (Son Yanıt Tarihi)- potansiyel tedarikçilerin araştırma yöntemlerini ve metodolojisini içermesi gereken araştırma tekliflerini sunmaları gerekmektedir 1 Kasım 2020
Son karar 6 Kasım 2020
Kontratın kazanan tedarikçiye göre son haline getirilmesi 9-13 Kasım 2020
Kontrat başlangıç tarihi 16 Kasım 2020

Sorular ve başvuru için irtibat kişisi: 

Ali Murat Güçlü
Eğitim Projeleri Müdürü

alimurat.guclu@britishcouncil.org.tr

+90 (0) 312 455 3644

*Sadece başarılı adaylar bilgilendirilecektir.