Ortaöğretimde Dijital Müfredat Haritalandırma 
Date
Cumartesi 05 Aralık 2015 - 09:30
Yer
Rixos Grand Ankara

Ortaöğretimde Dijital Müfredat Haritalandırma 

British Council, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK) tarafından 5 Aralık 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan Eğitimde Fatih Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2015 konulu organizasyona katılım sağlayacaktır. 

Zirve, farklı konu konu başlıkları çerçevesinde Türkiye’de eğitime yön verecek çeşitli yöntem ve araçların değerlendirilerek Türk eğitim sistemine ve eğitimde Fatih Projesi’ne katkı sağlanmasını amaçlamakta olup, zirvede akademisyenler, karar vericiler, edğitim ve teknoloji alanındaki uzmanlar, öğretmenler ve her seviyeden öğrenciler, sivil toplum temsilcileri ve teknoloji sağlayıcılar bir araya gelecektir. Pratik ve teorik bilgilerin tartışıldığı ve paylaşıldığı bir ortam yaratılması amaçlanmaktadır. Konuşmacılar, öğretmenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında ve yenilikçi konulara yönelik sunum yapacaklar. Zirve, eğitim teknolojisindeki gelişmelelerin eğitimde Fatih projesi kapsamında değerlendirilme imkanı sunması açısından önemlidir. 

Zirvede British Council İngilizce Direktörü Ayşen Güven ve TED Üniversitesi’nden Yar. Doç. Dr. Derya Bozdoğan Ortaöğretimde Dijital Müfredat Haritalandırma başlığı altında bir sunum yapacaktır. Sunum, 9-12 sınıflar için British Council LearnEnglish dijital kaynaklarının müfredat haritası oluşturulması proje süreci ve sonuçlarının taslağını belirleyecek olup hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin dijital kaynakları daha etkili ve Milli Eğitim müfredatı ile uyumlu bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır.

Çalışma ile ilgili daha detaylı bilgiler Teaching English sayfalarımızda yayımlanacaktır.

Tag icon
İngilizce