Date
Pazartesi 27 Haziran 2016 - Pazartesi 31 Ağustos 2020

Başvuru Çağrısı: Kültürel Koruma Fonu: 2016 – 2020

British Council, Birleşik Krallık Kültür Medya ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Kültürel Koruma Fonu oluşturdu. Fon finansmanının birinci turu başvurulara açıldı.

30 milyon GBP değerindeki yeni fon, Birleşik Krallık sınırları dışında, anlaşmazlıkların yaşandığı bölgelerde bulunan kültürel mirası geliştirmek, korumak ve teşvik etmek üzere kapasite yaratarak ekonomik ve sosyal gelişim fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

Belirtilen hedef ülkelerden en az birinde yerel ortaklarla çalışmalar yürüten organizasyonlar, değeri 5.000 ila 500.000 GBP arasında değişen fonlardan yararlanmak için başvuruda bulunabilirler: Afganistan, İşgal Altındaki Filistin Toprakları, Irak, Libya, Lübnan, Mısır, Sudan, Tunus, Türkiye, Ürdün ve Yemen.

Fon, başvuru süreci ve takvimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen web sitesini ziyaret edin.

Türkiye'de gerçekleştirilmiş olan dört proje; hasar ve yıkımdan zarar gören kaya kabartmalarının korunması; Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan mirasın belgelenmesi ve korunması; Yukarı Dicle Vadisi'ndeki insanların kaybolan manevi kültürel mirasın belgelenmesi için eğitimi; ve arkeolojik varlıkların korunmasıdır. 

Taş Oyma 

Türkiye'de, kaya kabartmalarının hasar ve yıkımdan zarar görme riskini azaltmak ve korumak için Liverpool Üniversitesi 100.000 Sterlin ile ödüllendirilmiştir.  Bu proje FETAV; Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü (AKMED) Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Türkiye; ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. 

Barış ve Kapasite Geliştirme için Miras Becerileri 

Türkiye'nin güneydoğusuna inşa edilmiş mirasın belgelenmesi ve korunmasına odaklanmak için anketler, koruma çalışmaları ve eğitim programı yapacak olan Edinburgh Dünya Mirası'na 1.265.578 Sterlin verilmiştir. Bu proje, Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD) ile ortaklaşa yürütülmektedir. 

Proje, Türkiye'nin güneydoğusundaki Mardin ve Antakya olmak üzere iki şehirde inşa edilen mirasa odaklanmıştır. Mardin'deki binalarda sermaye onarım çalışmaları yapılmış ve risk altındaki binaların kaydına başlanmıştır.  Türkiye'nin güneydoğusundaki eğitimler ve Edinburgh'da düzenlenen liderlik okulu da dahil olmak üzere 200 kişiye topluluk katılımı, öğrenme ve eğitim programı sunulmuştur. 

Yukarı Dicle Vadisi'ndeki Soyut Mirasın Korunması

Yukarı Dicle Vadisi'nde yaşayan insanları, kaybolan soyut kültürel mirası belgelemek üzere eğitmek ve ayrıca bölgenin miras ve müze sektöründeki profilini geliştirmek için yeni bir araştırma kaynağı oluşturmak üzere Tarih VakfI, 99,911 Sterlin ile ödüllendirilmiştir. Bu proje, Dicle Kalkınma Ajansı ve Mardin Müzesi ile ortaklaşa yürütülmektedir. 

Proje, 97 sözlü tarih kaydını başarıyla kaydetti,belgeledi ve 100 kişiye eğitim verdi. Ayrıca öğrenciler, aileler ve yerel yetkililer de dahil olmak üzere bir dizi yerel toplulukla ilişkiler kuruldu. 

Türkiye Arkeolojik Varlıklarının Korunması 

Güneydoğu illerine, Antalya ve İstanbul'a odaklanarak Türkiye’nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması (SARAT) için kapasite oluşturmak ve farkındalığı artırmak amacıyla, Ankara'da bulunan British Institute'a, 923.660 Sterlin verilmiştir. Bu proje, Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi (ANAMED) ve ICOM UK ortaklığı ile yürütülmektedir. 

Çevrimiçi olarak verilen eğitim, yoğun derecede ilgi gördü. Türkiye'de ilk kez, ülke genelinde yapılan kamuoyu arkeolojisi anketi ile 3601 kişiyle görüşüldü. 3809 mezun tarafından çevrimiçi risk yönetimi ve miras kursu tamamlandı. Beş gazetecinin çalıştayına 105 kişi katıldı ve altı ‘Yerel Bağlamlarda Arkeoloji’ çalıştayına toplam 311 seyirci katıldı. SARAT’ın bilinilirliği, kapsamlı tanıtım etkinlikleri programı ile arttırıldı, ulusal ve uluslararası miras topluluğuna tanıtıldı ve ilgi yaratmaya devam etmektedir. 

Tag icon
Sanat