Date
Pazartesi 21 Aralık 2020 - 09:26 - Pazartesi 11 Ocak 2021 - 09:26

26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) 1 - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Glasgow'da gerçekleşecektir. Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde düzenlenen bu uluslararası iklim değişikliği zirvesi, iklim değişikliğiyle mücadele için eşgüdümlü eylem konusunda anlaşmaya varmak üzere aralarında devlet başkanları, iklim uzmanları ve bu alanda kampanya düzenleyenlerin yer aldığı 30.000'den fazla delegeyi bir araya getirecek.

British Council, iklim değişikliğinin ortak zorluklarını ele alan sanat, eğitim ve bilim alanlarında iş birliği, diyalog ve eylem fırsatları yaratarak COP26'nın başarısını ve mirasını desteklemek için dünya çapındaki ortaklarla birlikte çalışmaktadır. Türkiye'deki Birleşik Krallık mezunlarının öğrendiklerini paylaşması, bu alanda savunucu olarak hareket etmesi ve ağlar oluşturmasına imkan veren aktivite ve etkileşim içeren yenilikçi ve yaratıcı bir program başlatıyor.

British Council, Türkiye'deki 18-35 yaş arası gençlerin iklim değişikliği ve çevre konularında farkındalıklarını artıracak projeleri seçmek üzere ‘Birleşik Krallık Mezunları İklim Değişikliği Hibe Çağrısı’nı açtı. Çağrı, Türkiye'deki Birleşik Krallık mezunlarının yenilikçi projeler sunmasını amaçlıyor ve aynı zamanda Birleşik Krallık’ın bu alanda uzmanlık ve inovasyonunu gençlere göstermeyi hedefliyor. 

Her bir proje için verilecek hibe en az 1.000 Sterlin ve en fazla 6.000 Sterlin aralığında olacaktır. 

Bu girişim, British Council'ın COP26 programının Gençlerin Katılımı (Youth Engagement) ayağında hedeflenen aşağıdaki sonuçlara uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. 

  • Gençlerin iklim sorunları ile ilgili farkındalıklarını artırmak
  • Gençlerin endişelerini toplum, ulusal ve uluslararası liderler tarafından duyulması ve kabul edilmesi

Son başvuru tarihi: 11 Ocak 2021, 17.00 (Türkiye saati ile)

Başvurular için seçim kriterleri: 

  1. Türkiye pasaportu taşıyan ve başvuru sırasında ve bu proje süresince Türkiye'de yaşayan bir Birleşik Krallık mezunu olmak 

Bu proje için Birleşik Krallık mezunları; 

  • Birleşik Krallık'taki bir üniversitede, en az bir dönem okuyan, veya
  • Birleşik Krallık’ta veya başka bir ülkede edinilmiş Birleşik Krallık tarafından tanınan veya Birleşik Krallık Yükseköğrenim Kurumu listesinde yer alan lisans veya daha üstü dereceye sahip olan, veya
  • En az bir yıl İngilizce dil eğitim programına katılan olarak tanımlanır.

2. Başvuran adayların planladıkları projeleriyle sergilemeleri gerekenler;

  • Etki (ulaşılan gençlerin sayısı ve artan farkındalıklarının nasıl etki yaratacağı) 
  • İnovasyon (gençlere nasıl ulaşıldığı ve ilişki içinde olduğu) 
  • Sürdürülebilirlik (projenin en az Kasım 2021 tarihine kadar sürmesi) 
  • (Mümkünse) British Council'ın Eşitlik, Çeşitlilik ve Katılım ilkelerini projelerine dahil etmek (British Council'ın EDI politikası hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bağlantıya bakın) 

Öncelik, çevre ve iklim değişikliği sorunlarıyla ilgili olarak Birleşik Krallık’ın uzmanlığını ve inovasyonunu sergileyen proje fikirlerine verilecektir (Birleşik Krallık'taki kuruluşlarla ortaklıklar kurma ve/veya Birleşik Krallık üniversitelerinde iklim değişikliğiyle ilgili programları tanıtmaya yönelik projeler olabilir).

Zaman çizelgesi

Başvuran adaylar aşağıdaki zaman çizelgesine göre projesini gerçekleştireceğini kabul etmiş olur. 

Aksiyon Son tarih
Çağrının duyurulması 18 Aralık 2020
Adayların sorularını British Council'a iletmesi 4 Ocak 2021
Adayların sorularının British Council tarafından yanıtlanması 6 Ocak 2021
Hibe son başvuru tarihi 11 Ocak 2021, 17.00 (Türkiye saati ile)
Başvuruların değerlendirilmesi 12 Ocak 2021
Başarılı başvuruların ilan edilmesi 13 Ocak 2021
Sözleşme işlemlerinin tamamlanması 22 Ocak 2021
Hibenin birinci ödemesi (yüzde 70) 8 Şubat 2021
Hibe sahipleri ile İzleme ve Değerlendirme toplantıları 15 Şubat, 8 Mart, 15 Mart,22 Mart ve 29 Mart 2021
Hibe sahiplerinin aktivitelerinin tamamlanması 28 Mart 2021'e kadar
Hibenin kalan kısmı için onay (yüzde 30) 31 Mart 2021
Gerçekleştirilen projeler sonucunda tecrübelerin ve iyi uygulamalar yanında gençlerin sesinin duyurulması amacıyla politika yapıcılar, üniversiteler, diğer ilgili paydaşlar ve aktivitelere katılan gençlere yönelik çevrimiçi etkinlik düzenlenmesi 30 Nisan 2021'e kadar  

 

Başvuru formuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Hibe ile ilgili sorularınızı ve başvuru formunu StudyUK.Turkey@britishcouncil.org e-posta adresimizden bize ulaştırabilirsiniz.