By IELTS Expert

04 Nisan 2024 - 14:20

How to improve your grammar for IELTS, blog image

Bu makalede:

 • IELTS için neden dil bilgisine ihtiyacınız var
 • IELTS için dil bilgisi nasıl değerlendirilir
 • IELTS için bilmeniz gereken temel beş dil bilgisi öğesi
 • IELTS Yazma bölümü için dil bilgisi
 • IELTS Konuşma bölümü için dil bilgisi
 • IELTS Dinleme ve Okuma için dil bilgisi

IELTS yurt dışındaki yeni bir işte veya okulda başarılı olmak için gereken tüm becerileri değerlendirir. Dört bölümden oluşur: Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, IELTS Akademik veya IELTS Genel Eğitim testlerinden birine girebilirsiniz.

Hangi test türünü aldığınızdan bağımsız olarak, İngilizce dilinin yapısını ve onu kullanma şeklimizi oluşturan dil bilgisi, testin temel bir bileşenidir.

IELTS için neden dil bilgisine ihtiyacınız var

Dil bilgisi bir dili konuşma, okuma ve anlama şeklimizin büyük bir bölümünü oluşturur. IELTS testinde ayrıca bir dil bilgisi bölümü bulunmamakla birlikte, IELTS Yazma ve Konuşma bölümlerinde başarılı olmak için dil bilgisinin temellerini anlamanız gerekir ve Dinleme ve Okuma bölümleri için de dil bilgisinin iyi bilinmesi önemlidir.

IELTS Akademik için dil bilgisi

IELTS Akademik testi İngilizce yeterliliğinin akademik ortama uygun olup olmadığını ölçer. Akademik dil günlük İngilizceye göre daha resmidir, bu nedenle akademik yazının temellerini anlamanız önemlidir.

Akademik yazılarda dil bilgisi üzerine bazı ipuçları:

 • Etken ve edilgen yapıları nasıl ve ne zaman kullanacağınızı anladığınızdan emin olun. Etken yapı daha kısadır ama bazen resmi yazışmalarda edilgen cümle kullanımı gerekir. 
 • Akademik yazılarda noktalama işaretlerinin doğru kullanılması gereklidir. İki nokta, noktalı virgül, kesme işareti, parantez ve diğer noktalama işaretlerinin nasıl ve ne zaman kullanılacağını bilmelisiniz. 
 • Akademik metinlerde bir olayın veya durumun meydana geldiğini, geleceğini veya gelebileceğini doğru şekilde anlatabilmek gerekir ve bunu başarmak için doğru zamanı kullanmak çok önemlidir.

IELTS Genel Eğitim için dil bilgisi

IELTS Genel Eğitim testi pratik, günlük bağlamda İngilizce yeterliliğini ölçer. Bu testin bölümleri hem iş ortamına hem de sosyal durumlara yönelik olacaktır.

Günlük dil bilgisi için bazı ipuçları:

 • Cümle yapısında uzmanlaşmak zor olabilir ancak, çeşitli ve doğal cümle yapıları dili kullanırken rahat görünmeniz açısından büyük bir fark yaratacaktır.
 • Kelimelerin cümle içindeki sırasını bildiğinizden emin olmalısınız, bu durum günlük konuşmada da önemlidir. 
 • Deyimlere dikkat etmelisiniz – ”get the ball rolling” (bir şeyi başlatmak) veya ”touch base” (biriyle görüşmek) gibi deyimler insanların günlük iletişimde sıkça kullandığı ifadelerdir.

Daha fazla bilgi için temel dil bilgisi hakkındaki sayfamızı inceleyebilirsiniz. 

IELTS’de dil bilgisi nasıl değerlendirilir?

Yazma ve Konuşma bölümleri, dil bilgisini de içeren dört farklı kritere göre değerlendirilir.

Yazma bölümü tanımlayıcıları

IELTS’in Yazma bölümü dört kritere göre değerlendirilir:

 1. Görev tamamlama (verdiğiniz yanıt, görev gerekliliklerini ne kadar iyi kapsıyor) 
 2. Tutarlılık ve anlam bütünlüğü (yanıt metninin akışı ve düzeni)
 3. Kelime kullanımları (kelime dağarcığı ve yazım)
 4. Dil bilgisi kapsamı ve doğruluğu (dil bilgisi beceriniz)

Dil bilgisi bölümünün nasıl değerlendirildiğinin ayrıntılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Puan Dil bilgisi kapsamı ve doğruluğu
9
 • Görevin kapsamı dahilinde tam esneklik ve yetkinlik ile çok sayıda cümle yapısı kullanılır.
 • Noktalama ve dil bilgisi uygun şekilde kullanılır.
 • Küçük hatalar çok nadirdir ve yazı üzerinde minimum etkiye sahiptir.
8
 • Görevin kapsamı dahilinde esnek ve doğru bir şekilde çok sayıda cümle yapısı kullanılır.
 • Cümlelerin çoğunluğu hatasızdır ve noktalama işaretleri doğru kullanılır.
 • Nadiren, sistematik olmayan hatalar ve uygunsuzluklar mevcuttur ancak bunlar yazı üzerinde minimum etkiye sahiptir.
7
 • Bir miktar esneklik ve doğruluk ile çok sayıda karmaşık yapı kullanılır.
 • Dil bilgisi ve noktalama işaretleri genel olarak iyi kullanılır ve hatasız cümleler sıkça görülür.
 • Dil bilgisinde bazı hatalar bulunabilir ancak bunlar iletişime engel olmaz.
6
 • Basit ve karmaşık cümle yapıları birlikte kullanılır ancak esneklik sınırlıdır.
 • Nispeten daha karmaşık olan cümle yapısı örneklerinde basit yapılara kıyasla aynı doğruluk oranı yoktur.
 • Dil bilgisi ve noktalama işaretlerinde hatalar vardır ancak yazıyı nadiren etkilerler.
5
 • Cümle yapısı çeşitliliği sınırlıdır ve genelde kendini tekrar eder.
 • Karmaşık cümleler oluşturulmaya çalışılsa da genelde hatalıdırlar ve basit cümlelerde daha fazla doğruluk sağlanır.
 • Dil bilgisi hatalarına sıkça rastlanır ve bunlar okuyucu açısından bir miktar zorluk yaratır.
 • Noktalama işaretleri hatalı olabilir.
4
 • Çok sınırlı sayıda cümle yapısı kullanılır.
 • Bağlı cümleler nadir olarak kullanılır ve basit cümleler ağırlıktadır.
 • Bazı yapılar doğru şekilde oluşturulur ancak, dil bilgisi hatalarına sık rastlanır ve bu hatalar anlama etki edebilirler.
 • Noktalama işaretleri genelde hatalı veya yetersizdir.
3
 • Cümle oluşturulmaya çalışılır ancak, dil bilgisi ve noktalama işareti hataları ağır basar (ezberlenen veya sorudan alınan cümleler hariç). Bu durum anlaşılırlığı engeller.
 • Cümle uzunluğu, cümle kurma yetkinliğini göstermek için yetersiz olabilir.
2
 • Cümle yapılarına dair çok az örnek vardır veya hiç yoktur (ezberlenen cümleler hariç).
1
 • 20 kelime ve altı yanıtlar 1 Puan alır.
 • Değerlendirilebilir bir dil kullanımı yoktur.

Konuşma bölümü tanımlayıcıları

IELTS’nin Konuşma bölümü dört kritere göre değerlendirilir:

 1. Akıcılık ve tutarlılık (ne kadar iyi anlaşıldığınız)
 2. Kelime kullanımları (dilin ve deyimlerin doğru kullanımı) 
 3. Dil bilgisi çeşitliliği ve doğruluğu (kullanılan cümle yapısı türleri)
 4. Telaffuz (konuşmanızın ne kadar iyi anlaşıldığı)

Dil bilgisi bölümünün nasıl değerlendirildiğine dair ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.

Puan Dil bilgisi kapsamı ve doğruluğu
9
 • Anadili İngilizce olanlarda görülenlere benzer “yanlışlar” dışında kurulan yapılar her zaman kusursuz ve doğrudur.
8
 • Çok sayıda cümle yapısı esnek bir şekilde kullanılır.
 • Cümlelerin büyük çoğunluğu hatasızdır.
 • Nadiren uygunsuz kullanımlar ve sistematik olmayan hatalar bulunur. Bazı temel hatalar bulunabilir.
7
 • Farklı yapılar esnek bir şekilde kullanılır. Hatasız cümleler çoğunluktadır.
 • Bazı hatalara rağmen, basit ve karmaşık cümleler etkin bir şekilde kullanılır. Bazı temel hatalar bulunur.
6
 • Kısa ve karmaşık cümleler ve sınırlı esneklikle çeşitli cümle yapıları oluşturur.
 • Karmaşık cümlelerde sıklıkla hatalar yapılsa da bunlar iletişime nadiren engel olur.
5
 • Temel cümleler doğruluk açısından oldukça iyi kontrol edilir.
 • Karmaşık yapılar oluşturulmaya çalışılır ancak bunların çeşitliliği kısıtlıdır, neredeyse her zaman hata içerirler ve yeniden oluşturulmaları gerekebilir.
4
 • Temel cümleler oluşturabilir ve bazı kısa ifadeler hatasızdır.
 • Bağlı cümleler nadirdir ve genel olarak cümleler kısadır, cümle yapıları kendini tekrarlar ve hatalara sıkça rastlanır.
3
 • Temel cümleler oluşturulmaya çalışılır ancak, ezberlendiği belli olan cümleler hariç dil bilgisi hataları sayıca çok fazladır.
2
 • Temel cümle yapılarına dair kanıt bulunmaz.
1
 • Ezberlenenler dışında değerlendirilecek bir dil kullanımı yoktur.

IELTS’in nasıl değerlendirildiğine dair daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

IELTS için bilmen gereken temel beş dil bilgisi öğesi

Yukarıdaki puan tanımlamalarını incelerseniz, bazı önemli gerekliliklerin öne çıktığını fark edeceksiniz. Genel olarak İngilizce dil bilgisini öğrenmek iyi bir fikir olsa da, IELTS için dil bilginizi mükemmelleştirmek üzere belirli alanlara odaklanmak isteyebilirsiniz.

1. Cümle yapıları ve biçimleri

Dört cümle yapısı türü vardır:

 • Basit cümleler
 • Bileşik cümleler
 • Karmaşık cümleler
 • Bileşik-karmaşık cümleler

IELTS testinde bu cümle yapısı çeşitlerini kullanmanız gerekeceğinden, bunların ne olduklarını ve ne işe yaradıklarını anladığından emin olmalısınız.

2. Kelime sırası

Kelimeleri doğru sırada kullanmak büyük fark yaratacaktır.

İşte bir örnek:

 • Cümleler için: özne + yardımcı yüklem + ana yüklem + nesne + zaman zarfı

Doğru: They studied student behaviour for five years.

Yanlış: They for five years studied student behaviour. 

 • Soru için: yardımcı yüklem + özne +ana yüklem + nesne

Doğru: Have you studied student behaviour?

Yanlış: You have studied student behaviour?

3. Zaman kiplerini bilmelisiniz

Zaman kipleri bir yüklemin ne zaman meydana geldiğini belirtir. İngilizcede başlıca üç zaman kipi vardır: geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. Üçünü de doğru şekilde kullanmanız IELTS Yazma ve Konuşma testlerinde iyi puan almanızı büyük oranda etkileyecektir.

 • Past tense – I took my IELTS test yesterday (Dün IELTS testime girdim).
 • Present tense – I am taking my IELTS test today (Bugün IELTS testime giriyorum).
 • Future tense – I will take my IELTS test tomorrow (Yarın IELTS testime gireceğim).

Ayrıca, her zaman yapısının ne zaman ve nasıl kullanıldığına bağlı olarak farklı türleri de vardır - bunları öğrendiğinizden emin olmalısınız:

 • Simple past, eylem şimdiden önce meydana geliyorsa kullanılır. Örn. I studied for my exam yesterday (Dün sınavıma çalıştım).
 • Past continuous/progressive, eylem geçmişte devam ediyorsa kullanılır. Örn. I was studying for my exam yesterday (Dün sınavıma çalışıyordum). 
 • Past perfect, eylem geçmişte tamamlandıysa. Örn. I had studied for my exam yesterday (Dün sınavıma çalışmıştım).
 • Past perfect continuous, eylem çok uzun zaman önceyse kullanılır. Örn. I had been studying for my exam (Sınavıma çalışıyordum).
 • Simple present, eylem düzenli olarak meydana geliyorsa kullanılır. Örn. I study for my exam every day (Her gün sınavıma çalışırım).
 • Present continuous/progressive, eylem devam ediyorsa kullanılır. Örn. I am studying for my exam (Sınavıma çalışıyorum).
 • Present perfect, eylem şimdiki zamanda tamamlanıyorsa kullanılır. Örn. I have studied for my exam today (Bugün sınavıma çalıştım).
 • Present perfect continuous, eylemin zaman çerçevesi geçmişten şimdiye uzanıyorsa kullanılır. Örn. I have been studying for my exam (Sınavıma çalışıyordum).
 • Simple future, eylem gelecekte meydana geliyorsa kullanılır. Örn. I will study for my exam (Sınavıma çalışacağım).
 • Future continuous/progressive, gelecekte sürekliliği olan bir eylem varsa kullanılır. Örn. I will be studying for my exam (Sınavıma çalışıyor olacağım). 

4. Noktalama İşaretleri

Noktalama işaretlerinin doğru kullanımı Yazma bölümü için önemlidir ve cümlenin anlamında büyük bir fark yaratabilir.

 Aşağıda örneklediğimiz çok sık yapılan hatalara göz atmalısınız. 

 • Yeterince virgül kullanmamak. Bir liste veya cümlede öğeleri ayırmak için virgül kullanmamak anlamı ciddi şekilde değiştirebilir.

Doğru: Susan enjoys cooking, her cat and her dog (Susan yemek pişirmeyi, kedisini ve köpeğini sever).

Yanlış: Susan enjoys cooking her cat and her dog (Susan kedisini ve köpeğini pişirmeyi sever).

 • Çok fazla virgül kullanmak. Gerekli olmayan yerlere virgül koymak cümlenin kafa karıştırmasına ve zor anlaşılmasına neden olabilir.

Doğru: Susan studied for her exam, then went for a walk to clear her head (Susan sınavına çalıştı ve sonra kafasını boşaltmak için yürüyüşe çıktı).

Yanlış: Susan studied, for her exam, then went for a walk to clear her head (Susan çalıştı, sınavına ve sonra kafasını boşaltmak için yürüyüşe çıktı.

 • Its/it’s ve their/they’re

Zamir iyelik belirtiyorsa 'its' veya 'their' kullanın.

Örn. The dog wagged its tail. They studied for their exam (Köpek kuyruğunu salladı. Sınavlarına çalıştılar).

Mümkünse it’s veya they’re kullanabilirsiniz.

Örn. it is raining – it’s raining (yağmur yağıyor), they are walking – they’re walking (yürüyorlar).

5. Edilgen ve etken yapı

Etken yapı doğrudan ve samimiyken edilgen yapı daha resmidir. Etken yapı daha çok konuşma ve iletişimde kullanılırken, edilgen yapı genelde akademik veya profesyonel yazılar için uygundur. Bunların doğru şekilde kullanılması yazınıza ve konuşmanıza doğru tonu katacaktır.

 • Etken: The dog chased the ball (Köpek topu kovaladı).
 • Edilgen: The ball was chased by the dog (Top köpek tarafından kovalandı).

Yukarıdaki örnekte, etken çatı daha doğrudan, kısa ve samimidir.

 • Etken: Susan will present the final results tomorrow (Susan nihai sonuçları yarın sunacak).
 • Edilgen: The final results will be presented tomorrow (Nihai sonuçlar yarın sunulacak).

Yukarıdaki örnekte, edilgen çatı içeren örnek daha nötr ve resmidir.

IELTS Yazma bölümü için dil bilgisi

IELTS Yazma bölümünde tamamlanması gereken iki görev bulunur. Görev 2, Görev 1’den daha uzundur ve iki kat fazla puan değerindedir.

Akademik

 • Görev 1 bir grafiği, tabloyu veya şemayı kendi kelimelerinle açıklamanızı veya özetlemenizi gerektirmektedir.
 • Görev 2 ise bir bakış açısını, görüşü veya sorunu tartışmak için bir deneme yazmanızı gerektirir. 

 Genel Eğitim

 • Görev 1 belirli bir durumla ilgili bir mektup yazmanız gerekecektir.
 • Görev 2 ise bir bakış açısını, görüşü veya sorunu tartışmak için kişisel tarzında bir deneme yazmanızı gerektirir.

IELTS Yazma için dil bilgisi pratiği yapmak

IELTS Akademik veya Genel Eğitim Yazma testleri için dil bilgisi pratiği yapmanın en iyi yolu çevrimiçi IELTS pratik testlerini incelemek olacaktır. Testi tamamladıktan sonra, yukarıdaki puan tanımlayıcılarına göre yanıtlarınızın üzerinden geçebilir ve dil bilginizi değerlendirebilirsiniz. 

Dil bilginizin doğruluğundan emin olamadığınız yerlerin altını çizebilir veya yuvarlak içine alabilirsiniz. Böylece, noktalama işaretleri veya cümlelerin uzunlukları gibi daha fazla çalışmanız gereken dil bilgisi kurallarını tespit edebilirsiniz. Yanıtlarınızı iyileştirip iyileştiremediğinizi görmek için yanıtlarınızı tekrar yazmayı deneyebilirsiniz.

IELTS Konuşma bölümü için dil bilgisi

IELTS Konuşma testi yetkili bir IELTS eğitmeni tarafından yöneltilen çeşitli sorulara konuşarak yanıt vermeniz gereken bir bölümdür. Bu testin içeriği IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim testleri için aynıdır.

Testin 1. bölümünde, eğitmen ev, aile ve ilgi alanların gibi aşina olduğunuz konularda bazı genel sorular yöneltecektir. 2. bölümde eğitmen, size bir konu vererek, bu belirli konu hakkında konuşmanızı isteyecektir. 3. bölümde ise yine aynı konu hakkında size bazı sorular yöneltecektir.  

IELTS Konuşma için dil bilgisi pratiği yapmak

IELTS Konuşma testi için dil bilgisi pratiği yapmanın en iyi yolu, tercihen kendinizi ve/veya karşınızdaki bir kişiyi kayda alarak çevrimiçi IELTS pratik testlerini yapmak olacaktır.

Kendinizi kayda alabiliyorsanız, yanıtlarınızı gözden geçirin ve takıldığınız veya kulağa yanlış gelen bir şeyler söylediğiniz yerleri not edin. Dil bilgisi kullanımınızı dinleyerek neden kulağa yanlış geldiğini tespit edebiliyor musunuz anlamaya çalışın. Kendinizi kayda alamıyorsanız, sonrasında incelemek üzere bir başkasından not almasını isteyebilirsiniz.

Dil bilgisi kullanımında nerede hata yaptığınızı tespit edebiliyorsanız, bu alandaki becerinizi artırmak için daha fazla pratik yapabilirsiniz.

IELTS Dinleme ve Okuma bölümleri için dil bilgisi 

IELTS Dinleme bölümünde, dört adet kayıt dinleyip sonrasında bir dizi soruya yanıt vermeniz istenecektir. IELTS Okuma bölümünde ise üç farklı paragraf okuyacak ve bu paragraflarla ilgili sorulara yanıt vereceksiniz. Dinleme bölümünün içeriği IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim testleri için aynıdır, ancak Okuma bölümünün içeriği farklılık gösterir.

IELTS Dinleme ve Okuma bölümleri için dil bilgisi pratiği yapmak

IELTS Dinleme ve Okuma bölümlerinin en önemli nokta anlama yetkinliğidir. Metinde ve kayıtta söylenenler arasında, dil bilgisinden etkilenen anlam farklarını anlayabilmeniz gerekir. 

Yazma ve Konuşma bölümlerinde olduğu gibi Dinleme ve Okuma bölümleri için de en iyi pratik yapma yolu çevrimiçi IELTS pratik testleridir. Ancak, anadili İngilizce olan konuşmacıların içeriklerinden ve medyadan faydalanarak da dinleme ve okuma becerileriniz için pratik yapabilirsiniz.

Bazı çalışma yöntemleri şunlardır:

 • İngilizce sesli kitap, radyo programları veya podcast’ler dinlemek
 • İngilizce gazete veya dergilere abone olmak
 • İngilizce kitap okumak

Unutmayın, Akademik teste girecekseniz, akademik düzeyde okuma materyalleri aramalısınız.