Pazartesi 01 Ekim 2018

Ülkemizde yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminin kalitesini arttırmak ve bu yönde ulusal bir kalite güvencesi sistemi oluşturmak amacıyla, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve British Council işbirliğiyle pilot bir çalışma başlatıldı.

Bu doğrultudaki çalışmalar, ilk olarak 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve British Council işbirliğiyle düzenlenen ve 40 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen bir çalıştayla başladı. Bu çalışma sonrasında hazırlanan ilk raporda, İngilizce dil eğitiminin müfredat, öğrenme çıktıları ve kalite düzeyleri açısından yükseköğretim kurumları arasında farklılıklar bulunduğu vurgulanarak, bu konuda iyileşmeyi sağlamak üzere ulusal ve kurumsal düzeyde bazı öneriler sunuldu.

2017 yılında yürütülen ikinci çalışma kapsamında, ulusal kalite güvencesi gereksinimini karşılayacak şekilde kurumsal kapasitenin arttırılmasına yönelik olarak, 5 devlet üniversitesi pilot olarak seçildi ve bu üniversitelerde “İngilizce Eğitiminde Kalite Programı” yürütülmeye başlandı.

2018 yılı Şubat ayında ise sürecin detaylarını katılımcı bir yaklaşımla tartışabilmek ve yabancı dil hazırlık okullarında çıktı odaklı ulusal akreditasyon modelini oluşturabilmek üzere Yükseköğretim Kurulu, British Council ve Yükseköğretim Kalite Kurulu işbirliğinde “Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı” düzenlendi. 26 üniversiteden yabancı dil hazırlık okulu yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen çalıştayda, konunun uzmanı akademisyenlerin görüşleri alınarak İngilizce hazırlık eğitiminde yerel bir kalite güvencesi sisteminin ve uygulamaya yönelik bir yol haritasının oluşturulması amaçlandı. Bu çalışmanın devamında geniş bir paydaş katılımı ile ulusal standartlar geliştirilerek dış değerlendirme çalışmalarının standartlar çerçevesinde yürütülebilmesi amacıyla bir pilot çalışma başlatıldı.

Konu ile ilgili gelinen noktada, 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 10 pilot üniversitenin İngilizce hazırlık okulunun İngilizce Hazırlık Okulları Dış Değerlendirme Programı’na alınmasına karar verilmiş olup, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Karabük Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi pilot üniversite kapsamına alındı.

Program ile ilgili ayrıntılı bilgi ve ek belgeler, ilerleyen günlerde bu sayfa üzerinden duyurulacaktır.