Next Generation Araştırma Programı

Next Generation Araştırma Programı

Next Generation, Türkiye’deki 18-30 yaş arası gençlerin ihtiyaçlarını, potansiyellerini ve isteklerini incelemek için veri toplayan bir araştırma programıdır. Daha geniş bir British Council programının parçası olan bu çalışma, gençleri destekleyen koşulları analiz etmeyi ve başarılı, üretken, aktif vatandaşlar olarak potansiyellerini değerlendirmeyi hedefler. Gençlerin Birleşik Krallık’a yönelik tutumlarını inceleyecek olan bu çalışma ayrıca, geleceğin lider ve karar vericileri olacak bu gençliğin daha çok güvendiği bir ortak olmak için neler yapabileceğimizi de araştıracak.

Next Generation’ın genel amacı şunlardır: 

•Gençliğin tutum ve isteklerini anlamak

•Gençlerin sesini duyurmak

•Gençler için daha iyi politika oluşturma mekanizmasını desteklemek

Hangi bulgular ortaya çıkarsa çıksın, Next Generation’ın, gerek Türkiye’de, gerekse Birleşik Krallık’ta gençlik politikalarıyla ilgili önemli tartışmaların fitilini ateşleyeceğini umuyoruz.  Gençler ile politika yapıcılar arasındaki uçurumu kapatmak suretiyle, gelecekte gençlerin ihtiyaçlarına gerçekten cevap veren sistemler kurulmasının yanı sıra daha açık, katılımcı ve refah içinde yaşayan toplumlar oluşturulmasını da sağlayabiliriz.