Next Generation Araştırma Programı

Next Generation, Türkiye’deki 18-30 yaş arası gençlerin ihtiyaçlarını, potansiyellerini ve isteklerini incelemek için veri toplayan bir araştırma programıdır. Daha geniş bir British Council programının parçası olan bu çalışma, gençleri destekleyen koşulları analiz etmeyi ve başarılı, üretken, aktif vatandaşlar olarak potansiyellerini değerlendirmeyi hedefler. Gençlerin Birleşik Krallık’a yönelik tutumlarını inceleyecek olan bu çalışma ayrıca, geleceğin lider ve karar vericileri olacak bu gençliğin daha çok güvendiği bir ortak olmak için neler yapabileceğimizi de araştıracak.

Next Generation’ın genel amacı şunlardır: 

  • Gençliğin tutum ve isteklerini anlamak
  • Gençlerin sesini duyurmak
  • Gençler için daha iyi politika oluşturma mekanizmasını desteklemek

Hangi bulgular ortaya çıkarsa çıksın, Next Generation’ın, gerek Türkiye’de, gerekse Birleşik Krallık’ta gençlik politikalarıyla ilgili önemli tartışmaların fitilini ateşleyeceğini umuyoruz.  Gençler ile politika yapıcılar arasındaki uçurumu kapatmak suretiyle, gelecekte gençlerin ihtiyaçlarına gerçekten cevap veren sistemler kurulmasının yanı sıra daha açık, katılımcı ve refah içinde yaşayan toplumlar oluşturulmasını da sağlayabiliriz.

Araştırma, British Council ile Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Gelecek Daha Net (GDN) Gençlik Platformu iş birliği ile yürütülüyor. 

Araştırmanın akademik danışmanlığını İstanbul Şehir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ferhat Kentel ve Yeditepe Üniversitesinden Doç. Dr. Gülden Demet Lüküslü üstleniyor. 

British Council, ayrıca, kurumun British Council Türkiye Eğitim ve Toplum Direktörü İsmail Badat liderliğinde, araştırma süresince danışma grubu olarak görev alacak bir kurul oluşturdu.  Türk toplumunun her kademesinde faaliyet gösteren iç (British Council) ve dış paydaşların yanında özel sektör, üçüncü sektör ve akademiden temsilcileri de bir araya getiren kurul, bu paydaş ve temsilcilerin uzmanlıklarından yararlanarak araştırma sürecinin son derece titiz şekilde yürütülmesini sağlayacak.

  • Batuhan Aydagül, Anne Çocuk Eğitim Vakfı Uluslararası Programlar Danışmanı 
  • Hansın Doğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Direktörü 
  • Nilay Erdem, Facebook Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu
  • Bülent Özcan, Avrupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı
  • Rümeysa Çamdereli, Reçel Blog 

Yedi ay sürecek araştırmanın sonuçlar ıEkim 2017’de kamuoyuyla paylaşılacak.

Araştırmanın Kapsamı

Next Generation Türkiye araştırması, gençlerin "umutlarına ve endişelerine" odaklanarak Türkiye'deki gençliğin ayırt edici yanlarını ve diğer ülke gençlerine benzer yönlerini ortaya koymayı hedefliyor. 

Bu temadan yola çıkan araştırma, Türkiye'deki gençlerin ayrışarak kendilerine benzer özellikler taşıyan topluluklar halinde örgütlenmelerine neden olan kimlik oluşturma süreçlerinden geçip geçmediklerini ya da farklı topluluklara ve bir bütün olarak topluma açılmalarını teşvik edecek benzerlikler taşıyıp taşımadıklarını sorgulayacak. 

Bu açıdan araştırma, farklı sosyal çevrelerden gelen gençlerin bir araya gelmeleri durumunda ne gibi çatışmalar ve gerilimler; benimseme ve kucaklaşmalar yaşandığını ortaya koyacak ve bir araya gelmeyi mümkün kılan yaşam biçimleri, zevkler ve tutumlara dair benzerlikleri inceleyecek.  

Türkiye'deki gençler arası etkileşimin yanı sıra, gençlerin diğer ülkelere yönelik tutumları ve dünyaya açılma konusundaki yönelimleri, istekleri ve çabaları da araştırma kapsamında incelenecek.

Metodoloji

1. Keşif Aşaması

1.a.  Masa Başı Araştırması – Literatür Taraması

1.b.  Masa Başı Araştırması – İlkelerin Belirlenmesi

1.c.  Netnografya – Gençliğin Söylemsel E-Temsili

1.d.  Yüz yüze Derinlemesine Görüşme

1.e.  Paydaşlarla Yuvarlak Masa Toplantısı

2. Nicel Araştırma

2.a.  Türkiye Temsili Gençlik Araştırması (Nicel)

3. Derinlemesine Çalışma ve Vaka İncelemesi Aşaması

3.a.  Gençlerle Derinlemesine Görüşme

3.b.  Vaka Çalışması: Derinlemesine Görüşmelerle Sorun Bazlı Bilişsel Haritalama 

3.c.  Paydaşlarla Yuvarlak Masa Toplantısı