Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Institutional Links Programı – Haziran 2019 Çağrısı

Institutional Links  Programı başvuru sistemine aşağıdaki bağlantıyı takip ederek ulaşabilirsiniz

Başvuru

NEWTON-KÂTİP ÇELEBİ FONU HAKKINDA

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak  Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Institutional Links Programı bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu program kapsamında:

 • Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıklar kurulması
 • Araştırma grupları, bölümler ve kurumlar  arasında var olan ortaklıkların geliştirilmesi
 • Belirli bir araştırma alanında Birleşik Krallık-Türkiye faaliyetleri için, geniş araştırma topluluklarının bir araya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması hedeflenmektedir.

Bu destekler, Newton-Kâtip Çelebi Fonu altında Birleşik Krallık ve Türk hükümetleri tarafından British Council ve TÜBİTAK aracılığı ile sağlanmaktadır. Fon, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve toplumsal refahının artmasına katkı sağlayabilecek,  düşük gelirli ve kırılgan nüfusun sorunlarına çözüm oluşturabilecek projeleri desteklemektedir.

Hibe miktarı:

İngiliz yürütücü ortakları için azami £150,000
Türk yürütücü ortakları için azami 720.000 TL 

Hibe kapsamında karşılanabilecek harcama kalemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için 2019 başvuru kılavuzunu inceleyebilirsiniz

Öncelikli alanlar:

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Makine İmalatı
  - Robotik ve mekatronik
  - Üretim otomasyon sistemleri
  - Eklemeli üretim
  - Makine dizaynı ve üretimi
  - Akışkan gücü, dinamiği ve akışkanlı makineler
  - Üretim teknolojileri
  - Döküm teknolojileri
 • Enerji
 • Otomotiv
 • Sağlık
 • Tarım ve Gıda
 • Diğer
  - Metalurji     
  - İleri materyal teknolojileri
  - Kimya

ODA (Official Development Assistance) şartı: Tüm başvuruların Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve toplumsal refahına katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz. ODA ile ilgili genel bilgi için Newton Fonu ana web sayfasından da faydalanabilirsiniz.

Başvuru Kriterleri

 • Her projenin bir Birleşik Krallık’tan bir de Türkiye’den başvuru sahibi olmalıdır.
 • Tüm başvuru sahipleri Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen R3 (Established Researcher) veya R4 (Leading Researcher) seviyesindeki akademisyen tanımlarına uymalıdır. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Bu fondan faydalanmak üzere uygun bulundan Birleşik Krallık araştırma kurumları listesine aşağıdaki ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz
 • Ayrıntılı başvuru kriterleri için lütfen  başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

Son başvuru tarihi:

9 Ağustos 2019, saat 16.00 (Birleşik Krallık) / 17.30 (Türkiye).  

Başvuru Süreci

Başvuruların her iki ülke Başvuru Sahipleri tarafından eşgüdüm içerisinde TÜBİTAK ve British Council sistemleri üzerinden yapılması gerekmektedir.   

1.Aşağıda ilgili bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzunu indirin ve tümünü dikkatlice okuyun.

2.Türk Başvuru Sahiplerinin süreci

Türk Başvuru Sahiplerinin UİDB PBS adresinde bulunan sistemden başvuru formunu doldurup ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp ilgili belgeleri TÜBİTAK’a iletmeleri gerekiyor.

Hâli hazırda, başvuru sistemine yalnızca TÜBİTAK ARBİS sistemine kayıtlı araştırmacılar erişebilmektedir.

Önemli Uyarı: Türk Başvuru Sahiplerinin TÜBİTAK başvurularını tamamladıktan sonra başvuru formunu pdf formatında kaydedip İngiliz ortaklarına iletmeleri, Birleşik Krallık’taki  ortakların da kendi başvurularını yaparken bu belgeyi, diğer belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. 

3.İngiliz Başvuru Sahiplerinin süreci

Birleşik Krallık başvuru sahiplerinin buradan ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunun aşağıdaki bağlantıları takip ederek word docx formatında indirilmesi mümkündür. Bu word docx formatındaki form sadece bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır ve sistem üstünden yapılması gereken başvuru için kullanılamaz. Birleşik Krallık’taki başvuru sahiplerinin Türk ortaklarından aldıkları TÜBİTAK başvuru formunun pdf dosyasını, diğer başvuru belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

Önemli Uyarı: Birleşik Krallık’taki başvuru sahiplerinin Türk ortaklarından aldıkları doldurulmuş TÜBİTAK başvuru formunun pdf dosyasını, diğer başvuru belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılıp  değerlendirmeye alınamayacaktır.

Eğer bütçe dosyasını indirmekte sıkıntı yaşarsanız lütfen farklı bir tarayıcıyla erişmeye çalışın (Google Chrome) veya UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org adresinden bir kopyasını talep edin.

İletişim

Türk Başvuru Sahipleri TÜBİTAK başvurularıyla ilgili her türlü soruları için Bilimsel Programlar Uzmanı Eylem İstem Atay ile iletişim kurabilir (uidb@tubitak.gov.tr). Lütfen Newton-Kâtip Çelebi Fonu ile ilgili yazdığınızı belirtiniz.

Fonla ilgili diğer tüm sorularınız için ilgili UK-Institutional Links mail adresini kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz: UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org. Lütfen Newton-Kâtip Çelebi Fonu ile ilgili yazdığınızı belirtiniz.

Dış bağlantılar