Newton-Katip Çelebi Fonu Kurumlar arası Bilimsel İşbirlikleri
Kurumlar arası Bilimsel İşbirlikleri

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, İkili İşbirliği Programı – Temmuz 2017 Çağrısı

NEWTON-KÂTİP ÇELEBİ FONU HAKKINDA

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak  Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Institutional Links Programı bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. 

Bu program kapsamında:

 • Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıklar kurulması
 • Araştırma grupları, bölümler ve kurumlar  arasında var olan ortaklıkların geliştirilmesi
 • Belirli bir araştırma alanında Birleşik Krallık-Türkiye faaliyetleri için, geniş araştırma topluluklarının biraraya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması hedeflenmektedir.

Bu destekler, Newton-Kâtip Çelebi Fonu altında Birleşik Krallık ve Türk hükümetleri tarafından British Council ve TÜBİTAK aracılığı ile sağlanmaktadır. Fon, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki işbirlikleri sayesinde Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına ve toplumsal refahının artmasına katkı sağlayabilecek,  düşük gelirli ve kırılgan nüfusun sorunlarına çözüm oluşturabilecek projeleri desteklemektedir.

Hibe miktarı:

 • İngiliz yürütücü ortakları için azami £150,000
 • Türk yürütücü ortakları için Mühendislik  & Doğa Bilimleri projeleri için azami 720.000 TL, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler projeleri için azami 360.000 TL 

Hibe kapsamında karşılanabilecek harcama kalemleri ile iligi ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz

Öncelikli alanlar:

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Enerji Verimliliği Teknolojileri
 • Sağlık Teknolojileri
 • Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
 • Eğitim: Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
 • İktisadî Gelişme, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
 • Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
 • Çevre Yönetimi ve Politikası

ODA (Official Development Assistance) şartı:

Tüm başvuruların Türkiye’nin ekonomik gelişimine ve toplumsal refahına katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıntılı bilgiye başvuru kılavuzundan ulaşabilirsiniz. ODA ile ilgili genel bilgi için Newton Fonu ana web sayfasından da faydalanabilirsiniz.

BAŞVURU KRİTERLERİ

 • Her projenin bir Birleşik Krallık’tan bir de Türkiye’den başvuru sahibi olmalıdır.
 • Tüm başvuru sahipleri Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen R3 (Established Researcher) veya R4 (Leading Researcher) seviyesindeki akademisyen tanımlarına uymalıdır. Ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
 • Bu fondan faydalanmak üzere uygun bulundan Birleşik Krallık araştırma kurumları listesine aşağıdaki ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz
 • Ayrıntılı başvuru kriterleri için lütfen aşağıdaki ilgili bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzunu inceleyiniz.

SON BAŞVURU TARİHİ

19 Eylül 2017, saat 16:00 (Birleşik Krallık)/17:30 (Türkiye).  

BAŞVURU SÜRECİ

Başvurların her iki ülke Başvuru Sahipleri tarafından eşgüdüm içerisinde TÜBİTAK ve British Council sistemleri üzerinden yapılması gerekmektedir.   

1.Aşağıda ilgili bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzunu indirin ve tümünü dikkatlice okuyun.

2.Türk Başvuru Sahiplerinin süreci

Türk Başvuru Sahiplerinin UİDB PBS adresinde bulunan sistemden başvru formunu doldurup ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp ilgili belgeleri TÜBİTAK’a iletmeleri gerekiyor.

Hâli hazırda, başvuru sistemine yalnızca TÜBİTAK ARBİS sistemine kayıtlı araştırmacılar erişebilmektedir.

Önemli Uyarı: Türk Başvuru Sahiplerinin TÜBİTAK başvurularını tamamladıktan sonra başvuru formunu pdf formatında kaydedip İngiliz ortaklarına iletmeleri, Birleşik Krallık’taki  ortakların da kendi başvurularını yaparken bu belgeyi, diğer belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. 

3.İngliz Başvuru Sahiplerinin süreci

Birleşik Krallık başvuru sahiplerinin buradan ulaşabilecekleri başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunun aşağıdaki bağlantıları takip ederek word docx formatında indirilmesi mümkündür. Bu word docx formatındaki form sadece bilgilendirme amacıyla paylaşılmaktadır ve sistem üstünden yapılması gereken başvuru için kullanılamaz. Birleşik Krallık’taki başvuru sahiplerinin Türk ortaklarından aldıkları TÜBİTAK başvuru formunun pdf dosyasını, diğer başvuru belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

Önemli Uyarı: Birleşik Krallık’taki başvuru sahiplerinin Türk ortaklarından aldıkları TÜBİTAK başvuru formunun pdf dosyasını, diğer başvuru belgelerinin yanı sıra başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılıp  değerlendirmeye alınamayacaktır.

Eğer bütçe dosyasını indirmekte sıkıntı yaşarsanız lütfen farklı bir tarayıcıyla erişmeye çalışın (Google Chrome) veya UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org adresinden bir kopyasını talep edin.

İLETİŞİM

Türk Başvuru Sahipleri TÜBİTAK başvurularıyla ilgili her türlü soruları için Bilimsel Programlar Uzmanı Eylem İstem Atay ile iletişim kurabilir (uidb@tubitak.gov.tr). Lütfen Newton-Kâtip Çelebi Fonu ile ilgli yazdığınızı belirtiniz.

Fonla ilgili diğer tüm sorularınız için ilgili UK-Institutional Links mail adresini kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz: UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org. Lütfen Newton-Kâtip Çelebi Fonu ile ilgli yazdığınızı belirtiniz.

Dış bağlantılar