Avrupa genelinde merkezlerin birbirine bağlanma fırsatı

Avrupa genelinde merkezlerin birbirine bağlanma fırsatı

Yaratıcı platformlar; fiziksel veya sanal ortamlarda yaratıcı insanları bir araya getiren yerdir. Bu platformlar, yaratıcı, kültürel ve teknoloji sektörleri arasında ağ oluşturma, iş geliştirme ve cemiyet içi katılım sağlama konularında alan ve destek sağlayan birleştiricilerdir.

Yaratıcı platformlar her büyüklükte ve biçimde olabildikleri gibi, birlik, kooperatif, laboratuvar, geliştirme merkezi gibi çok farklı şekillerde de tanımlanabilir ve yine statik, mobil veya çevrim içi çalışma düzeninde kurgulanabilirler.

İkİncİ Avrupa Yaratıcı Platformlar Forumu: SYN-

Bios ve Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı (ECHN) partnerleri Network’ün ikinci forumunu duyurmaktan mutluluk duyar.

Belgrad’da düzenlenen ve son derece verimli geçen ilk forumun ardından düzenlenen bu forum, Yaratıcı Platformlar Ağı’nın geleceğine, ağlar arası fikir alışverişine ve büyümeye, Avrupa genelinde 100’den fazla platformu bir araya getirerek katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ana teması Büyüme olan forumun geniş kapsamlı programında  toplantılar, atölyeler, sergiler aracılığıyla genişleme yoluyla büyüme, geleneksel iş modellerinin genişletilmesi, var olan kuralların yeni şartlara gore değişmesi, daha yeni ve esnek ekonomik mekanizmalara dair yaratıcı fikirler, endüstrinin sınırlarının genişlemesi ve yaratıcı süreçlerin olabilecek en üst düzeyde sonuç vermesi için bu süreçlerin paylaşımı gibi fikirler masaya yatırılacak.Yerel ekonomilerin büyümesine destek olurken – bireysel olanın (sanatçı ve yerel ekonomideki yeri) daha geniş bir çerçevede kendine yer bulup (topyekün, uluslararası ekonomi sahnesi) kendi eşsiz özelliklerini de muhafaza edebilmesi, böylece toplumun geneliyle kültür, yaratıcılık ve endüstrinin bir araya gelmesine yardımcı olabilmenin yolları tartışılacak.

Forum, 26 – 28 Ocak 2017 tarihler arasında, Atina, Yunanistan’da bulunan Romantso Yaratıcı Platform ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

katılımcılar

  • Bager Akbay, Iskele 47
  • Beyza Baran, EU Protelye
  • Merve Akdağ Öner, Şehrine Ses Ver 

katılımcıların bİyografİlerİ

Bager Akbay, İskele 47

Bager Akbay, erken yaşta pozitif bilimlerle uğraşmaya başladı. 1991 yılında Atatürk Fen Lisesinde, yüksek matematik ve programlama ile dolu üç yılın ardından kazandığı eğitim bursu sayesinde bir sene Tokyo’da okudu. İstanbul’a döndükten sonra İTÜ Matematik Mühendisliği’ne girdi. Linux ile tanıştığı okulunda, bir yandan güvenlik, ağ ve programlama üzerine çalışırken bir yandan Kara Tiyatro adlı amatör bir tiyatro grubunda oyunculuk yapmaya ve kukla oynatmaya başladı. Tiyatro deneyiminin verdiği güç ile, okulu bırakıp tasarım okumak için, Yıldız Teknik Üniversitesi’ne geçti. Programlama ile tasarımın ilişkisini keşfettiği bu yıllarda sektöre atıldı ve bir çok ajans için etkileşimli içerikler üretmeye başladı.

Mezun olur olmaz, kendi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 4 yıllık eğitimcilik deneyiminin ardından, Avusturya’ya dijital sanat okumaya gitti. Fiziksel etkileşim, yapay zeka ve sanat üzerine birçok çalışma yaptı. Kızının doğumu vesilesiyle Türkiye’ye döndü ve eğitimcilik kariyerine devam etme kararı aldı. 4 sene boyunca, eğitimciliğin yanı sıra, sanat ve danışmanlık yaptı.

Yoğun bir dönemin ardından yerel bir ortamda olmaya karar verdi ve Kadıköy Yeldeğimeni’nde, projelerini hayata geçirebilmek için arkadaşlarıyla beraber bir atölye açtı.

İskele 47, Yeldeğirmeni mevkiinde demirlemiş multi-disipliner bir üretim atölyesi olup; sanat-tasarım ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren şirketlerden oluşur. Çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı ve bunlara binaen iş modelleri geliştirilen bir fikr-i şahane merkezi de denebilir. İskele 47'nin alışılagelmemiş projelerin danışmanları ve bizatihi yapıcıları olduğu da bilinir.

Pek de örneği olmayan bu yapı; yaratıcı endüstride konumlanmış kişisel ve ufak birçok şirketin kendi fiziksel alanlarını ve deneyimlerini, öncelikle mahalli olmak üzere, sosyal projelere açtıkları bir yapıdır.

Beyza Baran, EU Protelye

Beyza Baran EÜ EBILTEM-TTO’da Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisanslama Uzmanı ve EÜ PROTELYE Tasarım Merkezinde, Uzman Endüstriyel Tasarımcı. 2010 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Endüstriyel Tasarımcı olarak mezun oldu. Baran; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nda Başkan Yardımcısı ve Remoris Ağız Sağlığı Teknolojileri şirketinin kurucu ortağı olarak görev yapmaktadır. 

PROTELYE, ürün ve hizmetlerin, topluma katma değer yaratması için araştırma ve yenilikçi yaklaşımlı farklı bir TASARIM MERKEZİ. EÜ EBİLTEM-TTO'nun desteklediği Ege Üniversitesi'nin tasarım birimi. Üniversitelerin, çeşitli kurum ve kuruluşların, girişimcilerin, serbest mucitlerin ve öğrencilerin geliştirdikleri projelerin tasarımlarının yapılmasının yanı sıra modelleme ve prototiplerinin geliştirilmesi gibi faaliyetler için tasarlanmış tam donanımlı bir atölye. Herhangi bir sektörün ihtiyacına yönelik düşünülmüş bir fikrin, buluşun, tasarımın; gerçek koşullarında, kullanıcılar tarafından birebir test edildiği, iyileştirildiği ve geliştirildiği bir teknolojik ürün geliştirme, prototipleme ve ticari hale hazırlama merkezi.

Merve Akdağ Öner, Şehrine Ses Ver

Merve Akdağ Öner, 1985 yılında Erzincan'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Almanya'da Erasmus öğrencisi olarak bir dönem çalıştı. Uluslararası atölye ve çalışmalara katıldı. İstanbul'da Cengiz Bektaş İşliği, SANALarc gibi nitelikli ofislerde mimar ve proje yürütücüsü olarak çalıştı. Kentsel alanlarda disiplinlerarası üretimler amacıyla Şehrine Ses Ver sosyal tasarım girişimini kurdu. Kurucu ortağı olduğu EPiGRAM Mimarlık&Araştırma&Tasarım ofisini ve Şehrine Ses Ver sosyal tasarım girişimini yürütüyor. Disiplinlerarası araştırma çalışmaları, mimari tasarım ve uygulama projeleri ile ilgileniyor. 

Şehrine Ses Ver, kentte ortak üretim kültürünü oluşturan ve yaygınlaştıran bir sosyal tasarım girişimidir. Tasarımın ve sosyal bilimlerin çeşitli alanlarından bir araya gelen ekibiyle, yaşanabilir kentlere ve üretken bir topluma ulaşma yolunda disiplinlerarası çalışmalar yapar. "Tasarım"ı ihtiyaç temelli bir gelişim ve dönüşüm aracı olarak gören ekip, etkin ve yenilikçi fikirlerle işbirlikleri geliştirir, paylaşımcı üretimler yapar.

Kentlerin ve toplumların evrilerek güncel ihtiyaçları yakalamaları doğrultusunda; yerel karakteristikleri keşfedip yaşatmak; toplumsal iletişimi ve farkındalığı arttırmak; ortak dil, yürek ve akıl yürüterek yerel çözümler tasarlamak önemsediği konular arasında bulunur. Şehrine Ses Ver sosyal girişimi, 2014 yılında Bilgi Genç Sosyal Girişimciler ödülüne, 2016-2017 yılında Sabancı Vakfı tarafından çevre dalında 'Fark Yaratanlar' seçkisinde yer almaya hak kazandı. ŞSV,disiplinlerarası genç bir ekip olarak genişleyen ağı ile iyimser, yaratıcı ve kaliteli üretimlere odaklanmaktadır.