Yaratıcı iş birlikleri. Sanat projeleri için hibe programı duyurusu. Oval şekiller içinde 5 adet imaj. Tiyatro maskesi, mikrofon, elinin üstünde dans eden bir adam, fotoğraf makinası lensi ve joystick.

Birleşik Krallık'taki yaratıcı sanatçılar ile Türkiye'deki kültür ve sanat kurumları arasındaki işbirliklerini desteklemek amacıyla Yaratıcı İş birlikleri Hibe Programının ikincisini başlatıyoruz.

2022'deki ilk serinin başarısının ardından bu yıl, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki sanatçılar ve kültür-sanat kuruluşları arasında yaratıcı işbirlikleri geliştirmek ve yenilikçi ve sanatsal üretimleri teşvik etmek amacıyla her birine 350.000 TLye kadar hibe vereceğimiz en fazla yedi kurum seçeceğiz.

British Council, bağlantı ve  iş ağlarının oluşturulmasına olanak tanıyarak, bilgi akışını ve yaratıcı iş birliklerini destekleyerek ve bunlara dair sergi ve paylaşımları kolaylaştırarak, Birleşik Krallık'taki kültür profesyonellerini ve kuruluşlarını, uluslararası kuruluşlar ve izleyicilerle bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu hibe, Türkiye'deki sanatçı ve sanat kuruluşlarına Birleşik Krallık'taki sanatçı ve sanat kuruluşlarıyla yaratıcı ve sanatsal ortaklıklar kurmalarında ve geliştirmelerinde destek olmak ve yeni ortaklıkları ve yenilikçi iş birliği yollarını teşvik etmek üzere tasarlanmıştır. 

Başvurularda, özgün bir iş birliğinin yanı sıra bireysel sanatçı ve ortaklara yönelik açık bir fayda sağlanacağı gösterilmelidir. Başvuru inceleme sürecince, iklim değişikliği ve küresel sorunların dahil olduğu küresel temaları ele alan ve çeşitliliğe ve kapsayıcılığa önem veren çağdaş projeler ön planda tutulacaktır. 

Yeni biçim veya içerikler sunan, yeni ortaklarla çalışılan veya izleyicilere farklı bir şekilde ulaşmayı hedefleyen yenilikçi projeler arıyoruz.

Bu hibe çağrısının amaçları şunlardır:

 • Türkiye'deki sanat kuruluşlarının, Birleşik Krallık'taki ortaklarla iş birliği içinde yaratıcı projeler geliştirmesine ve sunmasına yardımcı olmak,
 • Çeşitli, kapsayıcı ve yenilikçi programlarla Birleşik Krallık ve Türkiye'deki sanat ve kültür anlayışını paylaşmak, kutlamak ve yaygınlaştırmak,
 • Birleşik Krallık ve Türkiye'deki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar, STK'lar, üniversiteler, yaratıcı platformlar ve sektörler dahil olmak üzere kültür ve sanat oluşumları ve kurumları arasında profesyonel iş birlikleri için fırsatlar yaratmak ve paylaşmak,
 • Birleşik Krallık ve Türkiye'den izleyicileri kültürel paylaşım yoluyla birbirleriyle olumlu ilişkiler kurmaya teşvik etmek,
 • Kültür ve eğitim odaklı faaliyetlere katılımı ve erişimi artırmak.

Programın merkezinde çeşitlilik ve kapsayıcılık olması önem teşkil etmektedir. Birleşik Krallık'ın katkılarının temsil edilmesinde, etkinliklerin sunumuna dair yenilikçi yaklaşımların ve farklı proje türlerinin sergilenmesinde ve hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak Türkiye'deki izleyicilere ulaşılmasında bu çeşitlilik ön planda tutulacaktır.

Koruma: British Council, koruma konusunda eylemsizliğe sıfır tolerans yaklaşımını desteklemektedir. Hiçbir çocuk veya yetişkinin bizimle veya ortaklarımızla temasları sırasında istismar veya sömürüye maruz kalmayacağı güvenli bir ortam yaratmayı amaçlıyoruz. Uygulamada bu, maliyet sonuçları veya operasyonel güçlüklerden bağımsız olarak, politikaya uymak için gerekli tüm çabanın gösterilmesi gerektiği anlamına gelir.

Başvuru süreci hakkında düzenlediğimiz Soru ve Cevap web seminerini aşağıda izleyebilirsiniz (Türkçe işaret dili çevirisi ile):

Başvuru kriterleri

Hibeye, kültür ve sanat kuruluşları ve kültür ve sanat odaklı yüksek öğrenim/araştırma kuruluşları başvuruda bulunabilir.

Bir 'kuruluş', Türkiye'de kayıtlı bir banka hesabına sahip, yasal olarak kayıtlı bir teşekkül olarak tanımlanmaktadır ve özel ve kamusal kolektifler, konsorsiyumlar, topluluklar ve hayır kurumlarını içerebilir.

Hibeler, kuruluşlara (topluluk temelli ve sanatçıların liderlik ettiği konsorsiyumlar dahil) verilecektir. 

Türkiye'de daha önce çalışmadığımız ve özellikle İstanbul dışındaki kuruluşlardan başvurulara öncelik tanıyoruz. (Deprem bölgesinden başvurular ve bu bölgeyle yapılacak iş birlikleri teşvik edilmektedir).

1. Faaliyette,Birleşik Krallık'taki yeni ve yerleşik yaratıcı oluşumlar tarafından oluşturulan, herhangi bir türden sanatsal içerikler (Türkiye'den ve/ veya diğer ülkelerden sanatsal içeriklerin yer aldığı genel bir programın parçası olabilir) sergilenmelidir.

2. Teklif edilen proje/etkinlik, 1 Eylül 2023 ile 31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir. 

3. Her başvuru sahibi, yalnızca bir teklif sunabilir. 

4. 2022 yılında gerçekleştirilen yaratıcı iş birliklerinden hibe kazanan kurumlar tekrar başvuruda bulunamaz.

5. Başvuru sahipleri, 350.000 TL'ye kadar hibe başvurusunda bulunabilirler (uygun olduğu yerde KDV dahil). Ancak başvurulan finansman tutarının tamamı alınamayabilir.

6. Hibe yararlanıcısı, uçuşlar için Türk Hava Yolları veya British Airways’i kullanmalı ve Birleşik Krallık katılımcıların kalacağı oteller için British Council’dan ön onay almalıdır.

7. Kabul alan başvuru sahiplerinin proje gerçekleştirildikten sonra bütçe, izleyici, basında yer alan haberler ve görselleri içeren bir Özet Rapor sunmaları istenecektir. Şablon, sözleşme aşamasında paylaşılacaktır. 

8. Ödemeler, başvuru sahibinin banka hesabına banka havalesi yoluyla iki (2) taksitte yapılacak olup yüzde 75'i sözleşmenin imzalanmasından sonraki 30 gün içerisinde ve yüzde 25'i de Özet Raporun sunulmasından sonra gerçekleştirilecektir. 

9. Hibe katılımcısının, tüm bütçenin yüzde 25 ila yüzde 50'sini diğer kaynaklardan (nakit ve/veya ayni katkılar dahil) karşılayacağı durumlarda, hibenin ortak finansman işlevi görmesi beklenmektedir.

10. Ayni katkılar dahil olmak üzere, beklenen gelir veya proje desteği kaynaklarını ve tam maliyet dökümünü gösteren bir bütçe planı başvuruda sunulacaktır.

11. Etkinlik, erişilebilir bir alanda veya dijital bir platformda gerçekleştirilmelidir. Asgari fiziksel ve dijital (WCAG 2.1 seviye AA) erişilebilirlik standartları dikkate alınmalıdır.   

12. British Council, tüm iletişim malzemelerinde ve alanlarda, ‘proje destekçisi' olarak belirtilmelidir ve dış iletişimde kullanılacak tüm yazılı ve görsel malzemeler için British Council’ın onayı alınmalıdır. İş ortağından faaliyeti etkili bir şekilde pazarlaması beklenecek ve etkinlik(ler) için iyi bir izleyici kitlesini nasıl çekmeyi planladıklarını gösteren bir pazarlama planını paylaşması istenecektir. Hibe yararlanıcısı, iş birliği projesini hedef kitleye aktif bir şekilde nasıl tanıtacağını gösteren kapsamlı bir pazarlama planı sunacaktır. (ayrıntı için sayfanın sonundaki dokümanı inceleyin)

13. Bu hibe programı için uygun olmayanlar: a. Bu hibeyle desteklenen canlı bir müzik performansı da dahil olmak üzere daha geniş bir programın parçası olmadığı sürece, konferanslara veya diğer performans dışı etkinliklere yönelik davetler. b. Eğitim faaliyetlerine katılım davetleri (doktora düzeyinde veya başka herhangi bir düzeyde dersler, araştırmalar). c. Dil öğrenimine ilişkin destekler.

14. British Council, katılımcı davetleri, vizeler veya etkinliğin diğer idari yönleri için sorumluluk kabul etmeyecektir.

15. Hibe başvurusunda bulunan kuruluşlar, Türkiye'de kayıtlı bir tüzel kişi olmalıdır.

16. Başvuru İngilizce dilinde yazılı olarak yapılacaktır. Forma erişmekte ve/veya yazılı olarak bilgi vermekte zorluk çekiyorsanız, aşağıda belirtilen yetkili British Council personeli ile iletişime geçebilirsiniz. Türkçe dilinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Birleşik Krallık'tan yaratıcı oluşumlar:

1. Herhangi bir sanat türünde çalışabilir.

2. Birleşik Krallık'taki kültür ve sanat sektöründe kanıtlanabilir ilgi görmüş profesyonel bir düzeyde ilgili deneyime sahip olmalıdır.

3. Başkalarıyla iş birliği yaparak yeni sanatsal ve yaratıcı projeler üzerinde çalışmakla ve gelecekteki ortak çalışmaları desteklemek için uluslararası bağlantılar kurmakla ilgilenmelidir.

Birleşik Krallık'ta daha önce British Council’dan hibe desteği almamış ve/veya özellikle Londra dışındaki yaratıcı oluşumlardan gelen başvurular önceliklendirilecektir.

Proje kapsamı

Teklif edilen projeler, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki sanat biçimlerini temsil edebilir:

 • Film
 • Yaratıcı teknolojiler (oyunlar, sarmalayan, karma, artırılmış ve sanal gerçeklik dahil)
 • Edebiyat 
 • Görsel sanatlar
 • Tiyatro ve dans (sirk dahil)
 • Mimarlık, tasarım ve moda (zanaat dahil)
 • Müzik
 • Disiplinler arası projeler (örneğin sanat+bilim, sanat+teknoloji)

Başvuru sahipleri, performans, rezidans, sergi, festival, gösterim programı, panel, söyleşi ve atölye çalışması gibi projeler için tekliflerini sunabilirler. 

Projeler yüz yüze, çevrim içi veya karma biçimde gerçekleştirilebilir. Dijital inovasyon içeren projeler, başvuru inceleme sürecinde ön planda tutulacaktır. 

Projelerde herhangi bir konu veya tema ele alınabilir ancak özellikle cinsiyet, ırk, etnik köken, engellilik, kapsayıcılık, yaş ve diğer çeşitlilik alanlarına odaklanan iş birliklerini davet ediyoruz.

Tüm projelerde iki dilli (Türkçe ve İngilizce) bir kitle hedeflenmelidir. Türkçe İşaret Dili içeren projeler teşvik edilmektedir.  

Başvuru süreci

Bu hibe programı için başvuru formunu doldurmak üzere lütfen bu formu kullanın. Formun detaylarını aşağıda farklı formatlarda bulabilirsiniz. Yanıtlarınızın otomatik bir kopyasını almayacağınız ve form gönderilmeden önce tarayıcıdan çıkarsanız başvurunuz kaydedilmeyeceği için yanıtlarınızın bir kopyasını saklamanızı öneririz.

Proje Takvimi

14 Haziran – 17 Temmuz 23.59 (Türkiye saati): Başvuru aşaması

21 Haziran, saat 12.00: Çevrimiçi soru ve cevap - Kaydı izleyin (Türkçe İşaret Dili çevirisi ile)

31 Temmuz: Kabul edilen başvuruların açıklanması

1 Ağustos – 1 Eylül: Kontrat ve geçmiş deneyimler tarama süreci

23 Ağustos 11.30-13.00: Başarılı başvurular için tanıtım toplantısı

1 Eylül 2023 – 31 Mart 2024: Kabul edilen projelerin gerçekleştirilmesi 

Seçme Kriterleri

Yukarıdaki koşulları sağlayan ve aşağıdakileri sunan projelere öncelik verilecektir:

 1. Bu faaliyetin Birleşik Krallık'taki yaratıcı oluşumlara ve Türkiye'deki sanat sektörü için nasıl faydalı olduğunu gösteren, açıkça araştırma yapılarak oluşturulmuş güçlü bir proje teklifi
 2. Yüksek kaliteli projeler/etkinlikler gerçekleştirme konusunda kanıtlanmış bir başarı geçmişi
 3. Belirlenen ek finansman kaynakları (ayni destekler dahil)
 4. Hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'deki ortakların projeye yönelik ilgisine dair kanıtlar
 5. Birleşik Krallık'tan sanatçıları ve yaratıcı oluşumları en anlamlı ve sürdürülebilir iş birliğine dahil ederek yaratıcı bir paylaşım başlatma düşüncesi.
 6. Önemli düzeyde kitle erişimi (sanatsal faaliyetin (örneğin performans) kapsayıcı bir metodolojiyle daha geniş bir kitleyle paylaşılması muhtemel olan kayıt ve yayın gibi dijital unsurlar dahil)
 7. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ve Koruma çerçevesi konusunda net bir vizyon.

Başvurunuz uygunsa, aşağıdaki puanlar verilecektir:

Kriter Puan (100 üzerinden)
Sunulan projenin kalitesi ve çağrının gerekliliklerini karşılayan kanıtlar   25
Başvuran kurumun geçmişi  10
Birleşik Krallık ile iş birliğinin kapsamı  25
Seyirci stratejisi ve etki  20
Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık 20

Seçim komitesi

Seçim komitesi, Gill Caldicott (Ülke Direktörü Türkiye), Claire de Braekeleer (Genişletilmiş Avrupa Bölgesi Sanat Direktörü), Özlem Ergun (Türkiye Pazarlama Kıdemli Müdürü), Esra A. Aysun'dan (Türkiye Sanat Direktörü) oluşacaktır.

Başvuruların son teslim tarihi 17 Temmuz 2023'tür. Başvuruyu bu bağlantıdan saat 23:59 GMT+3’a kadar yapabilirsiniz.

Sorularınız ve erişim desteği hakkında daha fazla bilgi için zeynep.aybar@britishcouncil.org.tr ile iletişime geçebilirsiniz.

Lütfen başvurunuzu göndermeden önce başvuru belgesini ayrıntılı olarak okuyunuz.