Yaratıcı Platformlar Buluşuyor

Yaratıcı Platformlar Buluşuyor İstanbul

İstanbul'da düzenlenen Yaratıcı Platformlar Buluşuyor etkinliği, Türkiye ve Birleşik Krallık'tan kırkın üzerindeyaratıcı platform kurucularını ve üyelerini buluşturdu. 

Etkinlik kapsamındaki konuşmalar, atölyeler, vaka çalışmaları ve ağ kurma fırsatları aracılığıyla Türkiye’deki yaratıcı merkezlerin gelecekteki başarısı ve sürdürülebilirliğine dair aşağıdaki temalara odaklanıldı. 

  • Disiplinlerarası etkileşim platformları olarak Yaratıcı Platformların rolü
  • Yaratıcı Platformlar, girişimcilik eğitimi ve mentorluk programlarını nasıl geliştirebilir
  • Start-up topluluklarını ve yaratıcı ekosistemi güçlendirme yaklaşımları
  • Yaratıcı Platformların kentsel çözümler geliştirmesi ve sosyal etkiyi tetiklemesi
  • Birlikte çalışma ortamı sunan ve mahalleleri canlandıran Yaratıcı Platformlar
  • Birlikte çalışan bir toplumdan birlikte yaratan bir topluma geçiş