Why partner with us
Why partner with us image

Bizimle iş ortaklığı kurmak demek, basit bir etkinlik sponsorluğundan uzun dönemli işbirliğine dek pek çok farklı anlama gelebilir. British Council ile güç birliği oluşturmak, size pek çok somut fayda sağlayacaktır. 

Bizimle iş ortaklığı kurarak:

Hedef kitlenize ulaşın

Genç ve uluslararası alanda yer alan insanlara olan yakınlığımız ve yerel ve uluslararası organizasyonları da kapsayan ağımız sayesinde yeni kitlelere ulaşmanıza yardım edebiliriz. British Council aracılığıyla bir etkinliğin, serginin ya da programın sponsorluğunu yaptığınızda pazarlama altyapımız ve uzmanlığımızın tüm gücünden gerek online gerek offline olarak yararlanabileceksiniz.

Uzmanlık ağımızdan yararlanın

Sanat, İngilizce ve toplum alanında dünyanın önde gelen uzmanlarının da yer aldığı iletişim ağımızla, hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacağız. 75 yıldan uzun bir süredir Birleşik Krallık ve diğer ülkeler arasında bağlar kuruyoruz. Bu tecrübe, devlet adamları, politika belirleyiciler ve üst düzey danışmanlarla sağlam ilişkiler kurmamıza olanak sağlıyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk hedeflerinize ulaşın

Sahip olduğumuz uzmanlık ve iletişim ağlarımız sayesinde, ortaklarımızla birlikte küreselleşme, yükseköğretimin uluslararasılaşması veya yerel toplulukların etkinleştirilmesi gibi dikkat çekici konulara değinecek etkinlikler tasarlıyoruz. 

Uzmanlığımızı kullanarak, kurumsal sosyal sorumluluk hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak sosyal odaklı programlar uygulayabiliriz. Programın tasarlanması ve tanıtılmasından bağlantı kurma ve çalışanların katılımını sağlamaya dek her alanda tam bir ortak olarak sizi destekleyecek ve çabalarınızın etkili olmasını sağlayacağız. 

Dünya çapında güvenilen markamızla, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarınızın hem ulusal hem uluslararası ölçekte tanıtımına da katkıda bulunacağız.

İngilizceyi, dünyanın İngilizce dil eğitimi liderinden öğrenin

İngilizce dil eğitiminde dünya lideri olarak, tümüyle organizasyonunuzun ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanmış İngilizce çözümleri sunabiliriz. Dünyada 110’dan fazla ülkedeki müşterilerimiz İngilizceyi bizimle öğreniyor ve dil sınavlarına bizde giriyor.

Markanızı geliştirin

Dünya çapında güvenilir bir marka olan British Council, Birleşik Krallık’ın sunduğu en iyi özellikleri simgeliyor. 75 yılı aşkın süredir, dünyanın dört bir yanındaki insanlara ve kurumlara destek oluyoruz. 

Markamız, insanlara değer verme, doğruluk, karşılıklılık, yaratıcılık ve profesyonellik değerlerine dayanmakta ve bu değerler yaptığımız her işin temelini oluşturmaktadır.