Bu video, IELTS’in Konuşma bölümünde değerlendirilen dilbilgisi konusunu işlerken, doğruluk, karmaşık cümleler ve sınavın farklı bölümlerinin gerektirdiği biçimde farklı zaman kiplerinin kullanımı hakkında bilgi veriyor.