Aptis for teens

Dünyanın her yanından öğrencilerin İngilizce öğrenimlerine giderek daha da genç yaşlarda başlıyor olmaları, İngilizce dil sınavlarına olan talebi arttırmıştır. Okullar ve aileler; öğrencilerinin ve çocuklarının uluslararası alanda eğitim görmeleri, gelişmeleri ve çalışmaları için İngilizce becerilerinin son derece önemli olduğunun bilincindedir.

GENÇLER İÇİN APTİS NEDİR? 

 • Gençler için Aptis, British Council tarafından gençler için özel olarak tasarlanmış ve becerilerini aşina oldukları konu ve durumlarla ölçmelerini sağlamak üzere hazırlanmış yeni bir değerlendirme aracıdır.
 • 13-17 yaş arası öğrenciler için tasarlanmış olan Gençler için Aptis, belli İngilizce dil becerilerini hedef alarak hızlı sonuçlar elde etmenizi sağlar.
 • Sorular, adayların kolay adapte olabilmelerini sağlamak için gençlerin günlük hayatlarından sosyal medya, ödevler, okul etkinlikleri ve spor gibi olay ve aktiviteleri yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Bu modern sınav yaklaşımı, adayların İngilizce bilgi ve becerilerini tam olarak ortaya koymalarını sağlamaktadır.
 • Gençler için Aptis; mevcut eğitim programlarına entegre edilerek, öğrencilerin İngilizce seviyeleri uzun vadede etkili ve etkin bir şekilde takip edilebilir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

 • Ortaokul ve liseler
 • Tüm dünyadaki Eğitim Bakanlıkları
 • Dil okulları
 • Özel kurslar veya öğretmenler
 • Çift dilde eğitim veren okullar

NE GİBİ OLANAKLAR SAĞLAR?

 • Öğrencileri yeterlilik düzeylerine göre sınıflandırır.
 • Öğrencilerin resmi sınavlar için hazırlık durumunu değerlendirir.
 • Yurtdışında eğitim ve aile yanında konaklama programları için hazırlık durumunu değerlendirir.
 • Adayların güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek öğretim sürecini yönlendirir ve öğrencilerin gelişimini hızlandırır.
 • Öğrenme programlarını değerlendirir.
 • Öğrencilerin öğrenim süresi boyunca gösterdiği gelişimi sınar.

  SONUÇLAR

Sınavın sahip olduğu esneklik, sonuç bildirme aşamasında da kendini gösterir ve puanlamalar hem birey hem grup bazında sunulur.

Her bir beceri testi, sayısal olarak (0-50) puanlandırılarak aynı gruplar arasındaki adaylar arasında karşılaştırma yapma imkanı sağlanır ve ayrıca adayların sınava tekrar girmeleri halinde gösterdikleri gelişim kolayca takip edilir. Puanın yanı sıra, uygulanan her bir test için Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne (CEFR) göre adayın düzeyi (A1-C) belirlenir ve dört beceri testine de giren adaylar, genel CEFR seviyesini gösteren bir sonuç raporu alır.