Aptis; dünyanın dört bir yanında bakanlıklar, çokuluslu şirketler, üniversiteler, küçük ölçekli işletmeler ve dil okulları tarafından İngilizce dil seviye tespitinde kullanılan, kurumlar arası bir çözümdür.

Aptis, mevcut İngilizce geliştirme ve eğitim programınızla birlikte kullanılabilir. Sınıf ortamında, elektronik ortamda veya karma eğitim modellerinde Aptis’i; eğitim öncesi ve eğitim sonrası değerlendirme aracı olarak kullanabilir ve bu sayede adayların dil becerilerinin gelişimini takip edebilirsiniz.

Uluslararası Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’ne göre ölçen Aptis sayesinde, çalışanlarınızın İngilizce dil becerilerini güvenilir bir biçimde değerlendirebilirsiniz.

Bu bölümdekiler