Date
Çarşamba 11 Ağustos 2021 - Çarşamba 08 Eylül 2021

Genel Bilgi

Son zamanlardaki küresel gelişmeler, değişimi yönetme ihtiyacını artırmıştır. Bu gelişimsel değişimin bileşenlerinden biri de eğitim sektörünün dijital dönüşümüdür. Dijital teknolojiler, büyük ölçüde toplumun öğrenmeye yönelik bakış açısını, özellikle de eğitim veren kurumların rollerini yeniden tanımlamaktadır. Önde gelen çeşitli yükseköğretim kurumları, bilgi ve becerileri sağlamanın daha verimli yollarını aramaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler, artık profesyonellerin belirli becerileri öğrenmelerine yardımcı olan MOOC'ler gibi yetkinlik temelli mikro kurslara erişebilmektedir. Ayrıca, dijital kitaplar, çevrimiçi dersler, video kursları ve çeşitli öğrenme temelli web siteleri gibi dijital materyallere kolay erişim imkanları, öğrenmenin küresel olarak dönüşümüne katkıda bulunmaktadır. Bu değişiklikler nedeniyle, çevrimiçi öğrenme, beceri edinmenin değerli bir yolu olarak görülmektedir.

Mikrokrediler (MK'ler), kariyer ve mesleki gelişime alternatif bir yaklaşım olduklarını kanıtladıkları için eğitimdeki bu dijital dönüşümün doğal bir sonucu gibi görünmektedir. Mikrokrediler bir bireyin yetkinliklerinin, becerilerinin ve başarılarının bir çerçeve içinde tanınmasını sağlar, doğası gereği ayrıntılıdır ve hem çalışan hem de işveren tarafından yönlendirilir. Bu da onları yükseköğretimdeki paydaşlar için değerli bir alan haline getirir. Örgün öğrenim kapsamında öğrencilerin, eğitimcilerin ve toplulukların mesleki gelişiminde önemli bir rol oynadıkları için yükseköğretim kurumlarınca ilgi görmektedirler. 

Mikrokredilerin yükseköğretimdeki rolü nedeniyle, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) bu konuda bir saha araştırması yapmak ve mikrokredilerin yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesiyle ilgili süreçlerine destek olmasını incelemek istemektedir. British Council Türkiye ve YÖKAK, kalite güvencesi alanındaki reform faaliyetlerini desteklemek amacıyla bu temel araştırmayı yürütmek için birlikte çalışacaktır. Bu araştırmayla, YÖKAK ve British Council Türkiye, Birleşik Krallık ve Türkiye’deki mikro-kredi ekosistemlerinin işleyişi, uygulama alanları, altyapısı ve bunula ilgili politikalar hakkında bilgi edinmek ve mikrokredilerin potansiyel bir akreditasyon sistemi olarak Türkiye’deki genel yükseköğretim kalitesine nasıl katkı sağlayabileceğine yönelik cevap aramaktadır. 

British Council Türkiye ve Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) adına bu temel araştırmayı yürütecek ortak bir araştırma ekibi arıyoruz.

Araştırma aşağıdakileri alanları inceleyecektir:

 1. Otorite kurumlar tarafından yürütülen mikrokredilerin değerlendirilmesi ve onaylanması süreçleri,
 2. Mikrokredileri sağlayacak aktörlerin belirlenmesi,
 3. Mikrokredilerle verilecek eğitim metodlarının belirlenmesi,
 4. Mikrokredilerin kalite güvencesinin sağlanması,
 5. Mikrokrediler için değerlendirme yöntemleri,
 6. Mikrokredilerin belgelendirilmesi ve transferi/taşınabilirliği (tanıma),
 7. Mikrokredilerin farklı seviyelerde yükseköğretim sistemine entegre edilmesi.

Not: Detaylar için teklif çağrısını inceleyin. 

Kimler Başvurabilir?

 • Sadece ortak başvurular değerlendirmeye alınacaktır (Türkiye’den bir lider araştırmacı ve Birleşik Krallık’tan bir araştırmacı).
 • Yükseköğretimde kalite güvencesi ile ilgili karar alma süreçlerinde deneyim sahibi, aktif rol almış ve European Qualification Framework konusuna aşina olan kişiler.
 • Saha araştırma metodolojilerinde yetkin olanlar.
 • En az beş yıl doktora sonrası veya on yıl yükseköğretim deneyimine sahip olanlar (akademisyen/uzman/yönetici)
 • İngilizce okuma/yazma/konuşma becerilerinde yeterliliğe sahip olanlar.
 • Mikrokrediler konusunda bilgi ve/veya deneyim tercih edilir.

Finansman: Bu hizmet için maksimum maliyet 15.000 GBP'dir. Ticari değerlendirme için lütfen Teklif Çağrısı belgesinde 13.4'e bakınız.

Türk lider araştırmacının göndermesi gereken dokümanlar: 

 • Tedarikçi Başvurusu (Ek 2) – (Lütfen Ek 2’deki bütün alanları cevaplayın ve araştırma önerisini ilgili maddenin karşılığı olarak yazın)
 • Masraf Çizelgesi (Ek 3)

Lütfen belgeleri 8 Eylül 2021 23:59  Birleşik Krallık saatine kadar altta belirtilen mail adresine gönderin. 

Not: British Council, uluslararası seyahat masrafları da dahil olmak üzere talep edilen bütçe dışındaki herhangi bir masrafı karşılamayacaktır.

Zaman Çizelgesi

 

Etkinlik

Tarih

Teklif çağrısının duyurulması 11 Ağustos 2021
Tedarikçilerden gelecek sorular için son tarih 22 Ağustos 2021
British Council'ın sorulara dönüş yapacağı son tarih 25 Ağustos 2021
Potansiyel tedarikçiler tarafından Teklif Çağrısına başvuru gönderilmesi için son tarih (Son Yanıt Tarihi) 8 Eylül 2021
Tedarikçilerin seçileceği karar tarihi 14 Eylül 2021
Kontratın kazanan tedarikçiye göre son haline getirilmesi 17 Eylül 2021
Kontrat başlangıç tarihi 20 Eylül 2021

Başvuru ve sorular için irtibat kişisi:

Fuat Uluğ

Eğitim Projeleri Koordinatörü

Fuat.Ulug@britishcouncil.org.tr

+90 552 232 58 26

*Başvuru esnasında engellilik durumundan kaynaklı herhangi bir ihtiyacınız için lütfen bizimle iletişime geçin.

**Sadece başarılı adaylar bilgilendirilecektir.