Search

Geleceğe Bakış Konferansı

Genç nüfusun işsizlik oranının %60’a kadar yükseldiği bazı ülkelerde politika üretmekten sorumlu hükümet yetkilileri, eğitimciler ile Avrupa’nın her yanında bulunan özel sektör yöneticileri canlı bir iktisadi geleceğin güvence altına alınmasına yardımcı olacak çözümlere ulaşmak için büyük çaba sarf ediyorlar.

Geleceğe Bakış Konferansı British Council tarafından Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi. Bu konferans Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna, İsrail, Kazakistan, Kosova, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Özbekistan’dan politika üreticileri, özel sektör yöneticileri ve eğitim uzmanlarını bir araya getirdi.

Katılımcılar genç nüfusun istihdamını teşvik etmek, 21. yüzyıl mesleki becerilerini geliştirmek ve geleceğin girişimcilerini yetiştirmek gibi konularda fikir alışverişinde bulundular ve çözüm yollarını tartıştılar.

Nasıl daha fazla bilgi edinebilirim?

Eğer konferansa katılma fırsatına sahip olamadıysanız konferans hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için #SeeIntoTheFuture yazarak Twitter’da arama yapabilir veya aşağıda bulunan konferans materyallerini indirebilirsiniz. 

Konferans Programı

Konuşmacı listesi

Sunumlar

13 Şubat 2014

14 Şubat 2014

Konferansta çekilen kısa bir video’yu çok yakında izleyebilirsiniz.