İngilizce Öğretimi Yayınları - Yüksek Öğretimde İngilizce

Yüksek Öğretimde İngilizce Eğitimi

British Council yayını olan “Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce eğitimi” isimli rapor; araştırmada yer alan, Türkiye’nin 15 şehrindeki 38 üniversitesi ile şu ana kadar bu alanda hazırlanmış en kapsamlı çalışmadır.

400 öğretmen, 4,300 öğrenci anketi, 65 sınıf gözlemi ve odak gruplarda yer alan 350’nin üzerinde öğretmen ve müdürle yapılmış 72 mülakat içeren rapor; pek çok soru yöneltmekte, Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükleri ve problemleri açığa çıkarmaktadır. Rapor; aynı zamanda, yükseköğretimdeki İngilizce dil eğitiminin kalitesini iyileştirmek için sorumluluk duyan Türkiye’deki üniversiteler için öncelikleri de belirlemektedir. 

Araştırma Hakkında

British Council ve TEPAV, Kasım 2013 yılında Türkiye’deki devlet okullarının verdiği İngilizce eğitimine ilişkin kapsamlı bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma çerçevesinde İngilizce’nin Türkiye’deki ekonomik önemi incelenmiş ve sınıflardaki İngilizce dil eğitimine ilişkin detaylı bir çalışmayürütülmüştür. 12 şehirde, 48 okulda; 78 gözlem ve bunun yanı sıra 87 öğretmenle yarı-yapılandırılmış görüşme ve 21,000 öğretmen, öğrenci ve veli ile anket yapılmıştır.  Türkiye’nin İngilizce dil eğitimi alanında beklenenden daha düşük bir performans sergilediği ve bu “aksaklığın” ilk ve orta okullardaki yetersiz eğitimden kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 

“Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi” raporunun  yayımlanmasının ardından benzer bir araştırmanın Türkiye’deki üniversitelerde de yapılması önerilmiştir. British Council, bu doğrultuda yükseköğretim kurumlarında bir araştırma başlatmıştır. Mart-Nisan 2015’te; beş haftalık bir sürede ders gözlemleri, anketler, yapılandırılmış görüşmeler ve odak grup toplantıları yürütülmüştür. 

Rapor Neden Önemli?

Bu rapor, yükseköğretimde İngilizce eğitimine yönelik hazırlanan en kapsamlı araştırmalardan biridir. Raporun; yükseköğretimdeki öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılaşılan güçlük ve engeller hakkında değerli bağlamsal veriler sunacağını umuyoruz. İlgili raporu aşağıdaki linkten indirerek inceleyebilirsiniz. Raporun lansman toplantısı; 25 Kasım tarihinde Ankara'da Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Yükseköğretim Kurulu  Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, British Council Bölge Direktörü Andy Williams, British Council İngilizce ve Eğitim Direktörü Julian Parry, British Council İngilizce Direktörü Ayşen Güven ve Türkiye ile Birleşik Krallık yükseköğretim sektörlerinden 200 liderin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Lansmanın açılışını yapan Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç; raporun gelecekteki planlama ve kararlara önemli katkı sağlayacağını belirtti. YÖK Başkanı Saraç’ın Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce eğitimi – bir Durum analizi lansmanında yaptığı konuşmayı okuyabilirsiniz. British Council Bölge Direktörü Andy Williams konuşmasında, British Council’ın İngilizce dil eğitimi alanındaki çalışmalarından örnekler verdi ve ardından raporun yükseköğretimde İngilizce eğitimi alanında gerçekleştirilen en kapsamlı çalışmalardan biri olduğunu ve önümüzdeki günlerde rapor sonuçlarını üniversitelerde yüzyüze etkinliklerle paylaşılacağını dile getirdi.

British Council proje danışmanı Richard West yaptığı sunumda  raporda paylaşılan temel bulguları ve önerileri paylaştı. Türkiye’nin İngilizce açığı, eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde mevcut İngilizce yeterlilik seviyesinin öğretimi kısıtlayıcı boyutta olması ve İngilizce öğretimündeki müfredatın akademik programlara destek verir nitelikte olmadığı; paylaşılan bulgulardan bazılarıdır. 

Lansmanın öğleden sonraki oturumunda Leicester Language Academy Direktörü Dr. Gwynee Harries, üniversitelere özgü bir kalite yönetim yaklaşım ve sistemine değindi. Bunun yanında Harries; Birleşik Krallık’ta uygulanan sistemin ana prensipleri, önkoşulları ve akademik kadro ve öğrencilerin rolüne ilişkin örnekler verdi. Sunumu buradan okuyabilirsiniz (İngilizce) 

 “Quality Assurance: Exploring Implications for the National Contex” başlıklı panel oturumuna; YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Mandal, Leicester Language Academy Direktörü Dr. Gwynee Harries, FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Örnektekin ve MÜDEK adına Prof. Dr. Timur Doğu katıldılar. Panelde, yükseköğretimde eğitim dilinin İngilizce ya da Türkçe olması ve YÖK’ün İngilizce dil eğitimine ilişkin iyileştirme planları ve yükseköğretimde kalite yönetimi kültürü konuları tartışıldı.

Gün sonunda gerçekleşen ve George Pickering tarafından modere edilen “Quality Assurance: Exploring Implications for the language context – Universities and Schools of Foreign Languages” başlıklı panelde; Anadolu Üniversitesi Hazırlık Okulu Direktörü Doçent Dr. Belgin Aydın, Bilkent Üniversitesi İngilizce Dil Okulu Direktörü Yardımcı Doçent Dr. Tijen Akşit, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörü Yardımcı Doçent Dr. Evrim Üstünoğlu ve Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Direktörü Prof. Dr. Abdulvahit Çakır katıldılar. Son panelde konuşmacılar raporun çıkarımlarının yabancı diller ve hazırlık okullarında nasıl uygulanabileceğini tartıştılar. Günün özetinin yer aldığı kapanış konuşması, George Pickering tarafından keyifli bir sunu ile yapıldı. Önümüzdeki günlerde Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi” raporu ile “Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce eğitimi” raporları birlikte değerlendirilerek, farklı şehirlerdeki rektörler, yabancı diller yüksekokulu direktörleri ve özellikle öğrenci ve öğretmenlerle rapordaki öneriler tartışılmaya devam edilecektir. 

Bu araştırma ve raporla ilgili olarak sosyal medyadan bizi #HEEnglishTR hashtag’i ile takip edebilir, British Council Türkiye Teaching English Facebook sayfasına  üye olarak gelişmelerden haberdar olup siz de görüşlerinizi aktarabilirsiniz.

Etkinlikle ilgili fotoğraf albümüne buradan ulaşabilirsiniz 

Yükseköğretim’de İngilizce ve Ötesi: İTÜ Etkinliği

“Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce eğitimi” raporu ile ilgili ikinci etkinlik; 15 Şubat 2016'da, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşti. 

Etkinlikle ilgili detayları buradan öğrenebilir ve fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 

Yükseköğretimde İngilizce Dil Öğretimi Konferansı

“Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce eğitimi” raporu ile ilgili üçüncü etkinlik; 26-27 Mayıs 2016'da, Ege Üniversitesi'nde gerçekleşti. 

Etkinlikle ilgili detayları buradan öğrenebilir ve fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.