Avrupa genelinde merkezlerin birbirine bağlanma fırsatı

Avrupa genelinde merkezlerin birbirine bağlanma fırsatı

Yaratıcı platformlar; fiziksel veya sanal ortamlarda yaratıcı insanları bir araya getiren yerdir. Bu platformlar, yaratıcı, kültürel ve teknoloji sektörleri arasında ağ oluşturma, iş geliştirme ve cemiyet içi katılım sağlama konularında alan ve destek sağlayan birleştiricilerdir.

Yaratıcı platformlar her büyüklükte ve biçimde olabildikleri gibi, birlik, kooperatif, laboratuvar, geliştirme merkezi gibi çok farklı şekillerde de tanımlanabilir ve yine statik, mobil veya çevrim içi çalışma düzeninde kurgulanabilirler.

Birinci Avrupa Yaratıcı Platformlar Forumu: Çalışma düzeni nasıl kurgulanır?

Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı projesi ortakları, Birinci Avrupa Yaratıcı Platformlar Forumu’nu düzenlediklerini açıklamaktan gurur duyar. Bu forum, Güneydoğu Avrupa ve Sırbistan’daki ilgili kuruluşlar ve paydaşların yanı sıra 20’den fazla ülkeden, Avrupa platformlarını ve yaratıcı ve girişimci cemiyetlerin 100’den fazla yönetici ve temsilcisini bir araya getirecek. 

Nova Iskra/Kulturni Kod tarafından düzenlenen bu etkinlik, 22 ve 24 Eylül 2016 tarihleri arasında Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da bulunan Yugoslav Film Arşivi'nde yapılacaktır.

Nasıl katılabilirim?

British Council hâlihazırda, Avrupa genelinde konuyla ilgilenen platormların liderlerini, yöneticilerini ve temsilcilerini, bu etkinliğe katılmaları için davet etmektedir.

Sınırlı sayıda seçkin katılımcının – yemek ve benzeri giderler hariç – seyahat ve konaklama giderleri British Council tarafından karşılanacaktır.

Giderleri kurumunuz bütçesinden karşılanmak kaydıyla, varsa başka katılımcı önerilerinize sıcak bakmakla birlikte, yerin sınırlı olması nedeniyle önerdiğiniz isimlerin hepsinin etkinliğe katılabileceğine dair garanti veremeyeceğimizi üzülerek belirtmek isteriz.

Konferansın resmi çalışma dili İngilizce'dir. Bu nedenle katılımcıların çok iyi derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir.

BELGRAD'TAKİ FORUMA GİTMEYE HAK KAZANAN KATILIMCILAR

Avrupa Yaratıcı Platformlar Forumu’na katılım hakkı kazananların listesi aşağıdadır:

  • Elif Başak KARAATA, Ankara ODTÜ Teknokent ATOM, Program Direktörü 
  • Sıla AKALP, İstanbul Vizyon Atölyesi, Kurucu Ortak, Koordinatör
  • Esra GÖNEN, İzmir ORIGINN COWORKING, Kurucu Ortak

Forum hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için arts.info@britishcouncil.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

AVRUPA YARATICI PLATFORMLAR AĞI

Son on yıldır icat etmek, işbirliği yapmak, bir şeyler üretmek ve oluşturmak için bir araya gelen yaratıcı insanların oluşturduğu global bir topluluğun gelişimine şahit olduk. Bu topluluklar, artık yaratıcı platformlar olarak adlandırdığımız şeyin ta kendisini oluşturuyor ve 21. yüzyılın şafağındaki yaratıcı sektörü temsil ediyor.  

Yaratıcı platformlar sanatçılar, müzisyenler, tasarımcılar, film yapımcıları, uygulama geliştiriciler veya start-up girişimcileri için platformlar veya iş alanlarıdır. Yapı, sektör ve hizmetler bakımından eşsiz çeşitliliğe sahiptir ve kolektif ve işbirlikçi platformlardan laboratuvar ve inkübatör platformlarına kadar değişiklik gösteren yaratıcı platformlar, ayrıca statik, mobil veya çevrimiçi olabilir. 

Avrupa Yaratıcı Platformlar Ağı iki yıllık bir projedir. British Council bu projeyi Yunanistan'da Bios, Portekiz'de Addict, Almanya'da betahaus, Sırbistan'da Kulturni Kod/Nova Iskra, Birleşik Krallık'ta Creative Edinburgh ve İspanya'da Factoria Cultural olmak üzere altı Avrupa yaratıcı platformu ve Avrupa İş ve Yenilik Geliştirme Ağı ile işbirliği içinde yürütüyor. 

Bu proje Avrupa Komisyonu, Yaratıcı Avrupa programının sektörler arası bağ kurma kapsamında desteklenmektedir ve Avrupa Komisyonu’nun kültür ile uluslararası ilişkiler stratejisinin bir parçasıdır. Yaratıcı platformların Avrupa genelinde bağlantı kurmasına ve işbirliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yaratıcı platformların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir dizi yüz yüze karşılaşma ve kişiye özgü eğitimlerle bir ağ oluşturacağız. Sektörü desteklemek, yaratıcı platformlarla ilgili hikâyeler paylaşmak, yaratıcı platformların ne olduğunu ve nasıl işlediğini anlatmak istiyoruz. Ayrıca yaratıcı platformların, yaratıcı sektörün gelişimi ve dayanıklılığının yanı sıra bir bütün olarak ekonomiye de katkı sağladığını göstermek istiyoruz.

Yaratıcı platformlar topluluğuna katılın: www.creativehubs.eu

KATILIMCILARIN BİYOGRAFİLERİ

ODTU TEKNOKENT ATOM

ODTÜ TEKNOKENT, Türkiye’deki ilk, en yenilikçi ve en önde gelen teknoloji parkıdır. Bugün, 5.000’i aşkın çalışanıyla 125.000 m2 kapalı alanda AR&GE çalışmaları yürüten ODTÜ TEKNOKENT, yüzde 60’ı bölgede kurulu ve yüzde 75’i de KOBİ olan 320’den fazla şirkete ev sahipliği yapmaktadır. Mevcut şirket profili, yüksek teknoloji araştırma, yazılım geliştirme, BT, savunma ve elektronik sanayilerine dayanmaktadır.

Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM), Türkiye’nin ilk ve tek pazara özgü ön-kuluçka merkezi olarak üstün yetenekli geliştiricilerle yüksek kalitede yaratıcı endüstri ürünleri geliştirmek vizyonuyla ODTÜ TEKNOKENT tarafından 2008 yılında kuruldu. ATOM’un ana amacı, video oyunları ve animasyon alanlarındaki yaratıcı fikirlerin yok olmasını önlemek için oyun geliştirme endüstrisine özgü ön kuluçka hizmetleri vererek geliştiricilerle endüstri arasında köprü vazifesi görmektir. ATOM, oyun geliştiricilere ofis alanı, yazılım ve donanım, danışmanlık, eğitim, proje yönetim desteği, endüstri ilişkileri ve oyun geliştirme faaliyetleri sağlamaktadır.  ATOM bugüne kadar 87 ekibe destek vermiş ve 1.000’den fazla oyun geliştiriciye ulaşan 600 saatten fazla eğitim kursu düzenlemiştir. ATOM ekosisteminde 2008 yılından bu yana 400’den fazla oyun geliştirilmiştir.

Elif Karaata

Elif Karaata, ODTÜ TEKNOKENT ATOM’un program direktörüdür. 2008 yılından beri oyun tasarımcısı ve proje yöneticisi olarak oyun endüstrisinin içinde. Mezun olduktan sonra 5 yıl çeşitli şirketlerde çalıştı ve 2004 yılında ilk start-up'ı olan Tersane Tasarım’ı kurdu. Daha sonra 2007 yılında iki ortakla birlikte ikinci start-up'ı Zibumi Oyunları’nı kurdu. Zibumi, 2008 yılında Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi’ne (ATOM) kabul edilen ilk gruplardan biri olma başarısını gösterdi. Karaata, ortaklarıyla birlikte, bilgisayar ve mobil cihazlarda 25 milyondan fazla oyuncuya ulaşan yerel ve uluslararası oyunlar geliştirdi. Karaata, 2012 yılında en başarılı 25 iş kadınından biri seçildi ve şirketi Zibumi, Türkiye’deki en başarılı 10 start-up arasında gösterildi. Oyun geliştirmeye her şeyden daha çok değer veren Karaata başka geliştiricilerle de çalışıyor ve pazar farkındalığı ve iletişim konularında yapılan çalışmaları destekliyor. 2013 yılında ATOM'a program direktörü olarak katılan Karaata, o tarihten beri bir yandan Türk oyun geliştiricilerini ve stüdyolarını temsil ederken bir yandan da oyun endüstrisi ağını geliştirmeye çalışıyor.

ORIGINN

ORIGINN birlikte büyüyen girişimciler için yeni nesil bir çalışma ortamı ve buluşma noktasıdır. Tasarladığı yaratıcı, eğitici etkinlik ve atölyelerde ahalisini buluştururken, yeni iş birlikleri için fırsatlar yaratır. 

Esra Gönen

Esra Gönen, ORIGINN’in dört kurucu ortağından biri. Esra Gönen, uzun yıllardır dış ticaret sektöründe çalışan bir girişimci. Son üç yıldır ise hizmet sektöründe inovasyon uygulamalarını arttırma ve diğer girişimcilere yardımcı olma motivasyonu ile coworking ve ofis hizmetleri sektöründe çalışmalar yapıyor. 

Vizyon Atölyesi

Kentsel Vizyon Platformu, 17 Ağustos 2013’te, Marmara Depreminin 14 yıldönümünde NEF ve Kentsel Strateji sosyal şirketlerinin gönüllü iş birliği ile kuruldu. 

‘Vizyon, Tasarım ve Sosyal Etki’ temaları çerçevesinde kentlerin geleceğini yeniden kurgulamayı amaçlayan platformun, tasarımcıları ve karar alıcıları bir araya getiren atölye çalışmaları, Vizyon Atölyesi ortak çalışma mekanında yürütülüyor.

Vizyon Atölyesi’nde bölge, kent ve mahalle ölçeğinde yeni tasarım ve planlama yaklaşımları geliştirmek amacıyla gönüllülere ve profesyonellere açık çağrılar yapılıyor, eğitim çalıştayları düzenleniyor. Ayrıca katılımcı atölyeler ve toplantılarla kentlerimizin geleceğini kurgulamak için araştırma, katılım ve tasarım  yöntemleri geliştiriliyor.

Atölyenin gelecek hedefi ise Anadolu kentleri arasında tasarımcılar, yerel yönetimler, yatırımcılar, araştırmacılar, öğrenciler ve çeşitli mesleklerden profesyonellerin (şehir plancısı, mimar, antropolog, avukat, sosyolog vb.) oluşturduğu vizyon ağları oluşturmak.

2015 yılından bu yana tamamlanan 3 program çağrısına (81 Kent 81 Vizyon, On Proje Onlarca Etki ve 39 Kent 1 İstanbul) aktif katılan 228 katılımcı ile 17 kitap ve araştırma, 17 atölye çalışması, 98 basılı yayın üretildi. 

Atölyenin, son programı olan ‘Yeşil Yol’, İstanbul’un ulaşım sorununu kolaylaştırırken, 5 milyon m2 yeşil alan kazandırmayı ve olası deprem durumunda kullanılmak üzere toplanma ve tahliye koridorları oluşturmayı amaçlıyor.

Sıla AKALP

Kentsel Strateji / Ortak

Vizyon Atölyesi / Koordinatör

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programını tamamlayarak, profesyonel iş yaşamına İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezinde (IMP) başlamıştır.

2009 yılından beri Kentsel Strateji şirketinde Yol Haritası, Strateji ve Eylem Planı, Mekansal Gelişim Strateji Çerçevesi, Vizyon Planı, büyük ölçekli mekânsal gelişim stratejileri, Kentsel Strateji ve Stratejik Tasarım Çalıştayları konularında deneyim kazanmıştır. Planlama ve tasarım ilkelerinin katılımcı ortamlarda belirlenmesi için strateji ve tasarım ilişkisini kurgulayan stratejik tasarım yönetimi ve sosyal etki tasarımı konularında çalışmalar yapmaktadır.

2010 yılından bu yana Yerel Girişime DESTEK Platformu, Stüdyo 33, Tasarım Atölyesi Kadıköy (TAK Kadıköy), TAK Kartal ve Vizyon Atölyesi koordinatörlüğüne devam etmektedir.