Yaratıcı Endüstriler

Yaratıcı Sektörler ve Yaratıcı Ekonomi nedir? 

Yaratıcı ve kültürel ekonomi dünyada en hızlı büyüme gösteren sektörlerden bir tanesi olup ekonomilerin canlanmasında, istihdam yaratılmasında, gelir artırımında, kazancın ihraç edilmesinde ve hem yaratıcı yenilikçi hem de girişimci toplumlara ilham olma konusunda önemli rol oynarlar.

Yaratıcı Ekonominin merkezinde yer alan kültürel ve yaratıcı endüstriler sanat, kültür, iş dünyası ve teknolojinin kesişim noktalarında yer alırlar.

Yaratıcı Endüstriler reklamcılık, mimarlık, sanat ve antika pazarı, el sanatları, tasarım, moda tasarımcılığı, film, interaktif eğlence yazılımları (örneğin video oyunları), müzik, sahne sanatları, yayıncılık, yazılım ile televizyon ve radio sektörlerini kapsamaktadır. Yaratıcı Endüstrilerin ortak noktası; hepsinin ticaretinin, yaratıcılığın ekonomik değere dönüştürüldüğü çerçeve olan 'fikri mülkiyet' şeklinde hayat bulan yaratıcı değerler aracılığıyla yapılıyor olması.  

British Council, Birleşik Krallık’ın yaratıcı ekonomi alanındaki bilgi ve deneyimlerinden yola çıkarak, gelişmekte olan yaratıcı endüstriler ile Birleşik Krallık arasında yeni işbirlikleri için olanaklar sağlıyor. 

Bu bölümde